Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Financování ukrajinských asistentů pedagoga | Stejně jako v předchozím školním roce bude i v tom následujícím pokračovat financování ukrajinských asistentů obdobným způsobem, jako tomu bylo doposud. Finanční prostředky budou poskytnuty na období od září do prosince 2023. Školy mohou projevit zájem o čerpání financí v rámci šetření od 18. do 22. září. Po tomto datu již není možné se do šetření zapojit ani čerpat finanční prostředky. 

Zdroj: edu.cz. Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období září-prosinec 2023. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/financovani-pozice-ukrajinskeho-asistenta-pedagoga-ve-skolach-na-obdobi-zari-prosinec-2023/ 

Dotace na jazykové kurzy pro cizince | Výzva má za cíl podpořit integraci ukrajinských migrantů v České republice prostřednictvím zlepšení jejich dovedností v českém jazyce pro jejich potenciální studium na veřejných vysokých školách v českojazyčných programech. Výzva umožňuje veřejným vysokým školám podat žádosti o dotace na provádění tří jazykových kurzů v akademickém roce 2023/2024.

Zdroj: MŠMT. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace na jazykovou podporu pro Ukrajince. Dostupné z: https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-dotace-na-jazykovou 

LETEM SVĚTEM

 

Organizační informace pro nadcházející školní rok | MŠMT při pravilo přehledný soubor informací, který kromě organizačních informací o průběhu školního roku obsahuje také přehled legislativních změn, novinky týkající se všech stupňů vzdělávání, možnosti dotačních aktivit nebo informace od České školní inspekce.

Zdroj: edu.cz. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2023/2024. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-pro-skolni-rok-2023-2024/ 

Platy učitelů klesají | Ačkoliv učitelé dostávají ke svým platům přidáno, reálně se jejich platy snižují, a to v poměru k průměrnému růstu mezd v české ekonomice, ukazuje studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu. Novela zákona o pedagogických pracovnících má učitelům zajistit 130 % průměrné mzdy, stále však není stanoveno, jak se bude výsledný plat vypočítávat. Očekávaný růst učitelských platů v roce 2023 zaostává za růstem průměrné mzdy v ekonomice. Tato situace má negativní dopady na atraktivitu učitelské profese a může vést k dalšímu odlivu učitelů, což by mohlo ohrozit kvalitu vzdělávání v České republice.

Zdroj: Novinky. S platy učitelů to jde zase z kopce, varuje studie. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-s-platy-ucitelu-to-jde-zase-z-kopce-varuje-studie-40442413 

Propouštění nepedagogů by nastat nemělo | Takto se vyjádřil šéf školských odborů o jednání s ministrem školství Bekem. Ačkoliv Ministerstvo financí navrhlo snížení výdajů na školství o 12 miliard korun, podle Beka jednání v koalici směřují k tomu, že rozpočet školství se nebude snižovat ve srovnání s letošním rokem. Debaty o financování nepedagogických pracovníků a rozdělení kompetencí mezi státem a zřizovateli škol však pokračují.

Zdroj: Novinky. Odbory: Propouštění školníků nehrozí. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-odbory-propousteni-skolniku-nehrozi-40442723 

Lékaři žádají o snížení administrativy ze strany škol | K mnoha oborům či činnostem v rámci středního vzdělávání vyžadují školy různá potrvzení od lékaře. Ti jsou pak především na začátku školního roku pod vysokou zátěží. Potřeby různých lékařských potrvzení by se tak měly snížit. Problém také bývá v nesprávné informovanosti rodičů či škol, kdy lékař potvrzení vydávat může či musí.

Zdroj: Novinky. Méně papírování? Lékaři chtějí změny u potvrzení pro školy. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-mene-papirovani-lekari-chteji-zmeny-u-potvrzeni-pro-skoly-40442721 

Umělá inteligence není vhodná pro nejmenší žáky | UNESCO vyzývá státy, aby co nejdříve stanovily pravidla pro používání umělé inteligence ve školách a omezily přístup k ní na starší žáky. Tento požadavek zmiňuje ve vydané příručce, která má pomoci státům využívání AI regulovat. Požadavek na zamezení přístupu nejmenším odůvodňuje tím, že mnohé aplikace byly původně navrženy pro dospělé uživatele. 

Zdroj: Novinky. Umělou inteligenci by neměli využívat mladší žáci, vyzvalo UNESCO. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/internet-a-pc-software-umelou-inteligenci-by-nemeli-vyuzivat-mladsi-zaci-vyzvalo-unesco-40443027 

POZVÁNKY

 

Jak správně spravovat sociální sítě škol a obcí |  Používání sociálních sítí se již stalo normou a profily obcí a škol jsou dnes často navštěvovanější a aktualizovanější než jejich webové stránky. Jak je ale používat správně? To si ukážeme v dalším díle našeho seriálu GDPR prakticky, který je určen klientům pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby. Prakticky předvedeme, jak spravovat profil školy/obce na Facebooku, kde jsou nejdůležitější nastavení a jak se vyznat v jednotlivých menu. To vše ukáže a vysvětlí a na vaše otázky odpoví expert na sociální sítě Tomáš Pavlica, kterému budou sekundovat Lenka Matějová a Václav Řehoř. Setkání se uskuteční v úterý 26. září od 13:00 a odkaz pro připojení vám s předstihem zašlou vaši pověřenci.

Zdroj: SMS-služby

Aktivní září | Projekt Aktivní září pořádaný Nadačním fondem Aktivní ČESKO nabízí během celého měsíce veřejnosti zdarma různé pohybové aktivity po celé České republice s cílem podpořit fyzickou aktivitu a zlepšení zdraví. Akce zahrnuje cvičení, přednášky, zdravotní diagnostiky a zábavné akce pro všechny věkové skupiny. Aktivity tak můžete zahrnout i do výuky.

Zdroj: Česká komora fitness. Pohybové aktivity zdarma po celé republice nabízí projekt Aktivní září. Dostupné z: https://komorafitness.cz/pohybove-aktivity-zdarma-po-cele-republice-nabizi-projekt-aktivni-zari/ 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Zajištění dopravy do školy | Kdo má povinnost zajistit dopravu žáků do školy a ze školy? Je to kraj, nebo je tato povinnost svěřena obcím? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

HOŘKÁ TEČKA

 

Ministr a premiér promluvili k začátku školního roku | Ministr školství Mikuláš Bek a premiér Petr Fiala zahájili nový školní rok 2023/2024 na Střední zahradnické škole v Rajhradu na Brněnsku. Ministr Bek představil plánované novinky, včetně plánu převést přijímací řízení na střední školy do elektronické podoby, a popřál všem úspěšný a pozitivní školní rok.

Zdroj: MŠMT. Ministr Bek a premiér Fiala zahájili nový školní rok. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministr-mikulas-bek-k-novemu-skolnimu-roku ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení