Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

SAMOSPRÁVY A WHISTLEBLOWING

 

Ochrana oznamovatelů: rodí se transpoziční zákon | Do připomínkového řízení byl zaslán návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který by měl provést dosud netransponovanou evropskou směrnici. Z pohledu samospráv je klíčová především hranice počtu obyvatel, která je v jejich případě pro vznik povinnosti vytvoření oznamovacího mechanismu rozhodná, za splnění určitých podmínek ale nová regulace může dopadnout i na školy. O podrobnostech informujeme v samostatném článku

Zdroj: SMS-služby. Whistleblowing: co mohou obce a školy očekávat od prováděcího zákona? Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/whistleblowing-co-mohou-obce-a-skoly-ocekavat-od-transpozicniho-zakona/ 

LEGISLATIVA
 

Zvládání uprchlické krize – nouzový stav a LEX Ukrajina II | Aktuálně vyhlášený nouzový stav přestane platit v úterý 31. května 2022, avšak potřeba flexibilně reagovat na aktuální problémy, především v oblasti zajištění ubytování pro uprchlíky či v otázce kompenzace krajů, vedla vládu k žádosti o prodloužení nouzového stavu do 30. června 2022. Nouzový stav je podle ministra vnitra Rakušana nezbytný např. k zajištění rychlejšího fungování procesů v gesci MPSV a úřadů práce či pro hlášení změny místa pobytu uprchlíků ve zkrácené lhůtě. V případě schválení souboru vládních opatření, tzv. LEX Ukrajina II, v legislativním procesu však nebude již podle ministra vnitra potřeba nouzový stav nadále prodlužovat. 

Zdroj: MV. Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/vlada-pozada-poslaneckou-snemovnu-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu.aspx; MV. Jedno z důležitých opatření, které umožní zvládat uprchlickou vlnu bez nouzového stavu. Vláda schválila tzv. LEX Ukrajina II. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/jedno-z-dulezitych-opatreni-ktere-umozni-zvladat-uprchlickou-vlnu-bez-nouzoveho-stavu-vlada-schvalila-tzv-lex-ukrajina-ii.aspx


Na MMR proběhl kulatý stůl k zákonu o cestovním ruchu | Jednání se zúčastnili zástupci státní správy, samospráv i soukromého sektoru. Cílem setkání bylo prezentovat zkušenosti se současným stavem cestovního ruchu v ČR a diskutovat návrhy možné právní regulace. Vytvoření právního rámce, který by přispěl k rozvoji cestovního ruchu, je také záměrem vyplývajícím z programového prohlášení vlády. Další jednání v takto širokém formátu proběhne na podzim tohoto roku.

Zdroj: MMR. Kulatý stůl k zákonu o cestovním ruchu. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/kulaty-stul-k-zakonu-o-cestovnim-ruchu

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

Nová metodika má pomoci s uplatňováním mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku v oblasti zadávání veřejných zakázek | Jedním z důsledků sankčních opatření proti Putinovu režimu je zákaz poskytování veřejných zakázek společnostem ovládaným osobami ze sankčního seznamu EU, stejně tak společnostem ovládaným občany Ruska. Tento zákaz se vztahuje také na zakázky podle dosavadních smluv i na subdodavatele. Ministerstvo pro místní rozvoj proto připravilo pro zadavatele zakázek a poskytovatele dotací zpřehledňující metodiku. Spolek Datlab Institut navíc zpřístupnil web, který umožňuje jednoduchou předběžnou kontrolu dodavatelů. Otázky týkající se veřejných zakázek zadávaných samosprávami je připravena zodpovědět kolegyně Michaela Jelínková, kterou zastihnete na e-mailové adrese michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz  nebo na telefonním čísle 770 600 556. 

Zdroj: MMR. MMR zveřejňuje metodiku, jak uplatňovat mezinárodní sankce proti Putinovu režimu v oblasti zakázek. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zverejnuje-metodiku,-jak-uplatnovat-mezinarodn

IROP 2014-2020 ukončil příjem žádostí v posledních výzvách pro předkládání integrovaných projektů |Jedná se o projekty integrovaných územních investic (ITI) a integrovaných plánů rozvoje území. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno pro 4 592 integrovaných projektů v celkové výši 26,6 mld. Kč. V procesu hodnocení zbývá 247 projektů za 1,2 mld. Kč. Zároveň startuje nové programové období IROP 2021–2027. Evaluace dosavadního využití a přínosu integrovaných nástrojů, stejně jako stav administrace jsou k dispozici na odkazované stránce MMR.

Zdroj: MMR. MMR: IROP ukončil příjem žádostí ve výzvách pro předkládání integrovaných projektů. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-irop-ukoncil-prijem-zadosti-ve-vyzvach-pro-pre

Druhé setkání zástupců MŽP a MZe ke společným ekologickým tématům | Na poradě ministerstev se řešily zejména příležitosti pro energetickou soběstačnost zemědělců. Agrovoltaiku jako zdroj obnovitelné energie budou zemědělci moci umisťovat nad půdou s trvalými kulturami – jde především o vinice, chmelnice a ovocné sady. S tím podle ministryně Hubáčkové souvisí potřeba novely zákona o ochraně ZPF. MŽP hledá cestu, jak zajistit, aby projekty na instalaci agrovoltaik nepodléhaly platbě za odvody. Ministr zemědělství Nekula vítá také spolupráci na konkrétních opatřeních ke zvládání sucha. Na společné debatě se dále diskutovalo např. o vyhlášení nových národních parků, Společné zemědělské politice, problematice zvláště chráněných druhů živočichů, novele vodního zákona či o implementaci protierozní vyhlášky.
 
Zdroj: MŽP. Chceme podpořit agrovoltaiku jako cestu pro energetickou soběstačnost zemědělců. Vinice, chmelnice a sady bude možné osázet fotovoltaickými panely. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220517_Chceme-podporit-agrovoltaiku 

LETEM SVĚTEM

 

Poslechněte si rozhovor s předsedkyní SMS ČR Eliškou Olšákovou o energetice na českých obcích | Obce by se měly čím dál více podílet na výrobě energií. Elektřina z obecních zdrojů by měla být významnou součástí energetického mixu ČR a měla by být rovněž jedním z pilířů přechodu na bezemisní decentralizovanou energetiku. S postoji předsedkyně SMS ČR, poslankyně parlamentu ČR a starostky Valašských Klobouků Elišky Olšákové k obecní energetice se seznámíte v novém díle podcastu OBEC 2030.

Zdroj: Obec 2030. Rozhovor: Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR: Energetická soběstačnost českých obcí musí být prioritou. Dostupné z:​ https://obec2030.cz/novinky/podcast-eliska-olsakova/  

K zavádění systému zálohování PET lahví se ministerstvo staví opatrně | Iniciativa Zálohujme.cz v únoru doručila do sněmovního petičního výboru petici za zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky, kterou podepsalo přes 35 tisíc lidí. Ze zavádění systému zálohování mají obavy obce, které v systému nakládání s odpady sehrávají klíčovou roli. Návrh systému zálohování některých lahvových obalů je spojený s řadou nejistot jak v otázkách vlastního financování a efektivity, tak z hlediska potenciálních negativních dopadů na rozpočty obcí. 

Zdroj: iDNES.cz. Petice volá po zálohách na PET lahve, ministerstvo se nehce unáhlovat. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zalohovani-pet-lahve-plechovky-petice-ministerstvo-zivotniho-prostredi.A220518_140359_ekonomika_rie

Průměrný Čech vytřídil v průměru 71,8 kg odpadů, o 5 kg více než o rok dříve | Tyto údaje vyplývají ze statistik společnosti Eko-kom. Podle této společnosti je třídění odpadů samozřejmostí pro 73 procent obyvatel. Celková míra recyklace a využití nevratných obalů dosáhla 77 procent. Klíčovým faktorem nárůstu motivace lidí k třídění je podle Eko-komu zkrácená docházková vzdálenost k barevným kontejnerům, která v průměru činí 89 metrů.  

Zdroj: ČTK. Každý Čech loni vytřídil v průměru 71,8 kg odpadů, o 5 kg více než o rok dříve. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kazdy-cech-loni-vytridil-v-prumeru-71-8-kg-odpadu-o-5-kg-vice-nez-o-rok-drive/2208318 

POZVÁNKy 

 

Webinář o školním řádu pro mateřské školy - čtvrtek 26.5. 13:00 - 15:00 | Jste zřizovatelem mateřské školy, jejíž školní řád by si přes léto dost možná zasloužil oprášit? Pak právě jejímu vedení může přijít vhod další z našich webinářů, který proběhne tento čtvrtek pod vedením Jarmily Kotrbové. Na webinář se zájemci mohou přihlásit na adrese https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/SMS-seminar/prihlaska-na-webinar/ 

Zdroj: SMS-služby. Školní řád pro mateřské školy, dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/novy-webinar-pro-skoly-skolni-rad-pro-materske-skoly/ 

SMS-služby představí obcím a školám své služby online | Ve středu 25. května od 11:00 do 12:00 se v prostředí Google Meet uskuteční setkání s koordinátory jednotlivých služeb, které obcím a školám SMS-služby poskytují. Seznámit se tak budete moci s vedením našich pověřenců nebo se dozvědět více o dotačním poradenství nebo administraci veřejných zakázek. Stranou nezůstane ani strategické plánování a naše další služby, které obcím a školám nabízíme. 

SLADKÁ TEČKA

 

Volební rok 2022 a povinnosti vyplývající ze zákona o střetu zájmů | V úterý 24. května se uskuteční webinář JUDr. Jana Horníka, Ph.D. zasvěcený výkladu povinností, které veřejným funkcionářům činným v obcích a městech přináší zákon o střetu zájmů. Kurz je určený exkluzivně klientům pověřenců SMS-služby, kteří na začátku tohoto týdne právě od nich obdrží odkaz pro přihlášení.


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení