Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Digitální technické mapy

 

Samosprávy a digitální technické mapy | Od konce června příštího roku přibyde na základě zákona č. 47/2020 Sb. krajům, potažmo i obcím nová povinnost spočívající ve vybudování digitální technické mapy (DTM), která bude na celostátní úrovni zastřešená Informačním systémem Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Jak jsou na související povinnosti obce a města připraveny? To zkoumá dotazník, který na začátku června do území rozeslalo Sdružení místních samospráv ČR. Pokud jste jej ještě nevyplnili, prosíme, abyste tak učinili nejpozději do pátku 10. června. Děkujeme!

Zdroj: SMS ČR. Zjišťujeme připravenost obcí vytvářet digitální mapy. Dostupné z: https://dotazniky.smscr.cz/digitalne-technicke-mapy 

LEGISLATIVA
 

Novela zákona „lex Ukrajina“ přitvrzuje pravidla pro podporu běženců | Novela byla schválena ve stavu legislativní nouze v úterý 31. května. Ukrajinští uprchlíci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky už zřejmě nebudou pobírat pětitisícovou humanitární dávku. Od druhého měsíce bude podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česku, což má zabránit takzvané dávkové turistice. Zkracuje se také doba hrazení zdravotního pojištění běžencům. Novela výslovně odmítne dočasnou ochranu občanům EU. 

Zdroj: ČTK. Pravidla pro podporu běženců z Ukrajiny budou zřejmě přísnější. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pravidla-pro-podporu-bezencu-z-ukrajiny-budou-zrejme-prisnejsi/2212634

Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o střetu zájmů | Ta umožní nahlížení do Centrálního registru oznámení pouze na základě žádosti a vyjme z povinnosti zveřejňovat majetková přiznání neuvolněné radní a neuvolněné místostarosty malých obcí. Na legislativním procesu se podle poslankyně a předsedkyně sdružení, Elišky Olšákové, projevily dlouhodobé snahy SMS ČR o vyváženost mezi právem veřejnosti na informace a právem veřejných činitelů na soukromí, jehož ochranu nařídil Ústavní soud.

Zdroj: SMS ČR. Přijatá novela zákona o střetu zájmů je díky snaze SMS ČR. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2995-prijata-novela-zakona-o-stretu-zajmu-je-diky-snaze-sms-cr

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

Vláda schválila návrh zákona, který má umožnit rychle postavit dočasné stavby pro bydlení a vzdělávání |Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace předložilo vládě MMR. Podle Bartoše je nutné stanovit zvláštní a dočasné úlevy v rámci procesů upravených stavebním zákonem. Návrh zavádí pojem nezbytné stavby, která je definována jako stavba sloužící ke zmírnění následků hromadného přílivu uprchlíků. Stavebníkem nezbytné stavby je pouze Česká republika nebo její příspěvková organizace, kraj, obec nebo jimi zřízená nebo založená právnická osoba.

Zdroj: MMR. MMR: Zákon, který pomáhá lidem s bydlením a vzděláváním, schválila vláda. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zakon,-ktery-pomaha-lidem-s-bydlenim-a-vzdelav

Vláda schválila návrhy změn zákonů v sociální oblasti | Změny mají pomoci rodinám s dětmi, pěstounům, či zájemcům o zkrácené pracovní úvazky. Nízko a středně příjmové rodiny s dětmi do 18 let by tak v létě měly dostat mimořádný příspěvek 5 000 Kč na každé dítě. Další novely cílí na zjednodušení zaměstnávání na zkrácený úvazek či zjednodušení administrace některých dávek státní sociální podpory. Fiala uvedl, že právě na tyto rodiny mají současné negativní jevy – inflace, zdražování a rostoucí ceny energií – závažné dopady.

Zdroj: Vláda ČR. Vláda schválila návrhy změn zákonů v sociální oblasti, pomohou rodinám s dětmi, pěstounům či zájemcům o zkrácené pracovní úvazky. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrhy-legislativnich-zmen-v-socialni-oblasti--pomohou-rodinam-s-detmi--pestounum-ci-zajemcum-o-zkracene-pracovni-uvazky-196785/

LETEM SVĚTEM

 

Zájem o program Nová zelená úsporám rapidně stoupá | Oproti minulým letům se již zčtyřnásobil zájem o dotace na úsporná opatření, zájem je především o fotovoltaiku a výměnu kotlů, čemuž přispívá podpora z Národního plánu obnovy v objemu 19 miliard. MŽP letos denně eviduje kolem 170 žádostí, přitom v předchozích letech to bylo kolem 35 žádostí za den, loni pak asi dvojnásobek, nápor se však úřadu daří zvládat. 

Zdroj: MŽP. Raketový růst zájmu o NZÚ, oproti minulým letům se zčtyřnásobil. V kurzu je fotovoltaika i výměny kotlů. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220602-Raketovy-rust-zajmu-o-NZU-oproti-minulym-letum-se-zctyrnasobil-V-kurzu-je-fotovoltaika-i-vymeny-kotlu  

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí 2023 | Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo avízo výzvy na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů v působnosti obcí pro rok 2023. O finanční prostředky budou moci žádat obce zřizující jednotku kategorie JPO II, JPO III, nebo JPO V. Výzvy budou zaměřeny na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, koupi nového dopravního automobilu nebo na rekonstrukci či výstavbu požárních zbrojnic. Základní požadavky dotačního programu vč. technických norem, které jsou v souladu s pravidly z loňského roku, naleznete na webových stránkách SMS-služeb. V případě zájmu o administraci se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailové adresy dotace@smscr.cz

Zdroj: SMS-služby. Dotační možnosti pro obce a města 5/2022. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/dotacni-moznosti-pro-obce-a-mesta-5-2022/ 

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích | Připravovaná výzva Ministerstva zemědělství (za podpory Národního plánu obnovy) bude zaměřena na podporu opatření na drobných vodních tocích a MVN. Podporována bude rekonstrukce, oprava a odbahnění i nová výstavba nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží. Z důvodu očekávaného rychlého vyčerpání přidělené alokace doporučujeme zahájit přípravu vašich projektů pro podání do chystané výzvy, jež bude vyhlášena v druhé polovině letošního roku. V případě zájmu o administraci se na nás neváhejte obrátit na emailu dotace@smscr.cz. Podrobnosti o výzvě najdete na našich webových stránkách.
 
Zdroj: SMS-služby. Dotační možnosti pro obce a města 5/2022. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/dotacni-moznosti-pro-obce-a-mesta-5-2022/ 

MŽP podpoří ekologickou dopravu 600 miliony korun z Národního plánu obnovy nejen obce | Příspěvkem až 300 tisíc korun na elektromobil, či až 500 tisíc korun na nákladní elektromobil do 3,5 tun, či na osobní vodíkové vozidlo budou podpořeny obce, úřady, školy, veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Další investice do čisté mobility jsou do budoucna plánovány z Modernizačního fondu. Aktuální výzva je výjimečná svou vysokou alokací. Žádosti je možné podávat od 6. června 2022 do 15. prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace. 

Zdroj: MŽP. MŽP pro energetickou nezávislost: 600 milionů na nákup elektromobilů a aut na vodík nejen pro obce. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220601-MZP-pro-energetickou-nezavislost-600-milionu-na-nakup-elektromobilu-a-aut-na-vodik-nejen-pro-obce  

Analýza ekonomických dopadů zálohování PET lahví a plechovek na obce v ČR | Debata o budoucí podobě odpadového hospodářství nabírá na obrátkách. Blížící se účinnost odpadových cílů EU, komunální volby i růst cen energií si žádají modifikaci systému OH v ČR. Obzvláště velkou pozornost médií má debata o zálohovém systému na PET nápojové obaly a plechovky. V březnu a dubnu 2022 zpracoval ústav CETA analýzu pro modelování jeho ekonomického dopadu. Podle modelových scénářů, kdy se počítá se 100 % účinností systému, lze předpokládat zvýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí o 1,5 až 3 % v závislosti na optimalizaci systému. Vyšší náklady jsou spojeny především s nižším příspěvkem AOS pro obce, a to vzhledem k nižšímu množství vytříděného plastu.

Zdroj: Odpadové fórum. Číslo 6 - červen 2022, s. 12 a 13. Analýza: Ekonomické dopady zálohování PET lahví a plechovek na obce v ČR

autorská práva jednoduše 

 

Nezapomněli jste zakoupit licenci na místní rozhlas? | Pokud patříte mezi členské obce SMS ČR, stále není pozdě. Autorská práva v případě místního rozhlasu mohou ty nejmenší obce vypořádat už za 1 888,- Kč bez DPH, podmínkou je ale zakoupení příslušného licenčního balíčku. Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

pozvánky a soutěže

 

On-line konference o čtyřech letech s GDPR | Odborný měsíčník DPO PRO: ochrana osobních údajů v praxi, který SMS-služby vydávají, připravil ve spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů tříhodinovou online konferenci, na které bude řeč o následujících tématech:

  • IT bezpečnost
  • kamerové systémy
  • biometrika
  • a osobní údaje ve veřejné správě

Konference se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 13:00 do 16:00 a přihlásit se na ni můžete už teď. Panelisté v čele s Evou Janečkovou, Františkem Nonnemannem, Michalem Nulíčkem, Oldřichem Kužílkem a dalšími předními odborníky se těší na setkání!

Zdroj: DPO PRO. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/ctyri-roky-s-gdpr-it-bezpecnost-kamerove-systemy-biometrika-a-osobni-udaje-ve-verejne-sprave/  

Soutěž o OBEC 2030 přilákala velký počet zájemců! | ​Ani ne týden po vyhlášení soutěže máme již na dvě desítky přihlášených obcí! Přihlášky postupně finalizujeme, doplňujeme o fotografie a publikujeme na všech kanálech OBEC 2030 (web, Facebook). Vůbec prvním přihlášeným 2. ročníku soutěže o OBEC 2030 je Nová Ves nad Popelkou se svým poldrem, který zadrží vodu v krajině a zároveň minimalizuje riziko záplav. Následuje těžký kalibr, a sice energeticky soběstačná obec Kněžice. Místní odpadová bioplynová stanice je veřejnosti dobře známa, relativně novinkou je ale kotelna na dřevní štěpku, zásobující teplem 12 domácností. Jak ale zjistíte po zveřejnění dalších přihlášených, Kněžice to rozhodně nebudou mít jednoduché! Více o soutěžících se můžete průběžně dozvídat na: ​https://www.obec2030.cz/category/novinky/soutez/.

Zdroj: Michal Svoboda, manažer projektu SMS ČR Obec 2030 

Celostátní soutěž Komunální projekt roku 2022 | Máte možnost přihlásit se do soutěže, ve které se oceňují projekty, které významně zlepšily fungování obcí a měst i život jejich obyvatel. Přihlásit se můžete do celé řady soutěžních kategorií v sociálních, enviromentálních i dalších oblastech. Uzávěrka příjmu přihlášek a nominací do soutěže je 11. července 2022.

Zdroj: Profi Press. Přihlašte se do celostátní soutěže Komunální projekt roku 2022! Dostupné z:
https://komunalniprojektroku.cz/#:~:text=Uz%C3%A1v%C4%9Brka%20p%C5%99%C3%ADjmu%2
0p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek%20a%20nominac%C3%AD,budou%20pozv%C3%A1ni%20v%
C5%A1ichni%20jej%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADci   

SLADKá TEČKa

 

Květnové číslo Školy v právu na ukázku | Sladkou tečku tentokrát obstará náš elektronický měsíčník Škola v právu, který jako součást služeb pravidelně dostávají klienti pověřenců SMS-služby. Na ukázku jej tentokrát zasíláme všem odběratelům Starostova infoservisu. Ve Škole v právu se věnujeme nejen ochraně osobních údajů ve školském prostředí, ale především aktuálním otázkám českého školství s důrazem na právní témata. Budeme rádi, když si Školu v právu prolistujete a případně ji přepošlete ředitelům svých mateřských a základních škol. Školu v právu totiž může na základě výhodného předplatného odebírat každý.

Zdroj: Lenka Matějová, šéfredaktorka Školy v právu

 

Škola v právu č. 5/2022 ke stažení (formát pdf)


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení