Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Krásné léto se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

mám pocit, že starostovský život běží trochu rychleji než normálně. Máme za sebou další čtyřleté období s pocitem, že začalo včera a určitě jsme nestihli vše, co jsme měli v plánu. Každý máte spoustu projektů, které jsou připravené, a těšíte se na jejich realizaci.

Uplynulé období bylo velkou zkouškou pro nás všechny. Tím nemyslím jenom starosty, místostarosty, zastupitele, ale především všechny občany. Na všem negativním bývá ale i něco dobrého a v tomto případě to byla obrovská vůle společně si pomáhat. Řešili jsme situace, se kterými jsme se nikdy nesetkali, a vzájemně si dodávali podporu a energii.

Velké poděkování patří celému týmu SMS ČR za úžasnou odbornou a metodickou pomoc. Je to vždy o něco jednodušší, když se máte na koho obrátit. Velmi cenné je i sdílení vzájemných zkušeností, protože když něco funguje jinde, tak proč by to nemělo fungovat u nás. Věřím, že jste se rozhodli ve svých pozicích pokračovat, a přeji Vám všem hodně úspěchu ve volbách.

Tomáš DUBSKÝ
místopředseda SMS ČR


 

rozvoj 5g sítí na venkově

 

Veřejná konzultace k rozvoji 5G sítí na venkově | MPO podpoří finančními prostředky z veřejných zdrojů rozvoj sítí 5G v investičně náročných místech na venkově. K mapě intervenčních oblastí (https://5g.verejnakonzultace.cz/5g-venkov/mapa/) proto zahájilo veřejnou konzultaci, která je otevřena do 20. července 2022. V rámci ní mohou i obce konzultovat navržený seznam obcí, tedy oblasti intervence, a to prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na odkaze: https://5g.verejnakonzultace.cz/5g-venkov/formular/. Na zmiňovanou podporu sítí 5G a 4G se následně chystá výzva z Národního plánu obnovy. Proto si nezapomeňte podle mapy zkontrolovat správnost údajů o vašem území a popř. možnosti veřejné konzultace využijte!

Zdroj: SMS ČR. Rozvoj sítí 5G na venkově a veřejná konzultace k intervenčním oblastem. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3016-rozvoj-siti-5g-na-venkove 

LEGISLATIVA
 

Ještě jednou k novele zákona o střetu zájmů | 1. července nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, vyšla pod číslem 180/2022 Sb. Letošní rok tak byl pro některé zástupce obcí tím posledním, ve kterém museli do registru vkládat oznámení. Z kategorie veřejných funkcionářů byli totiž vyřazeni neuvolnění místostarostové na obcích I. typu a neuvolnění radní na obcích I. a II. typu. V příštích letech se bude povinnost týkat jen uvolněných zastupitelů, neuvolněných místostarostů na obcích II. a III. typu a neuvolněných radních na obcích III. typu. Ministerstvo spravedlnosti bude muset ve lhůtě 60 dnů vymazat z centrálního registru oznámení těch osob, na které již zákon nedopadá; tyto osoby také již nebudou muset podat výstupní oznámení. Nahlížení do registru je nyní možné pouze na základě žádosti řádně identifikovaného žadatele, údaje z něj navíc mohou být použity pouze pro účely zjištění případného porušení povinnosti veřejného funkcionáře. SMS ČR vítá, že byla prosazena většina jeho požadavků.

Zdroj: Moderní obec. Novela zákona o střetu zájmů nabyla účinnosti. Podle Sdružení místních samospráv přinese do zákona kýžený návrat rozumu. Dostupné z: https://moderniobec.cz/novela-zakona-o-stretu-zajmu-nabyla-ucinnosti-podle-sdruzeni-mistnich-samosprav-prinese-do-zakona-kyzeny-navrat-rozumu/; Zdroj: SMS-služby. K novele zákona o střetu zájmů. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/k-novele-zakona-o-stretu-zajmu/ 
 
Sněmovna v prvním čtení podpořila nová pravidla pro informování o spotřebě tepla | Ve Sněmovně se 12. července jednalo o návrhu novely zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Uživatelé bytů, v nichž jsou instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory, by měli dostávat údaje o spotřebě alespoň jednou za měsíc. Předlohu, která vychází z unijní směrnice, nyní posoudí výbor pro veřejnou správu. „Návrhem se tak upravuje povinnost poskytovatele služeb informovat odběratele o jeho spotřebě tepla a teplé vody v pravidelných, alespoň měsíčních intervalech,“ říká ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Zdroj: ČTK. Sněmovna podpořila informování o spotřebě tepla aspoň jednou za měsíc. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-podporila-informovani-o-spotrebe-tepla-aspon-jednou-za-mesic/2229628; MMR. MMR: Prvním čtením prošel návrh zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-prvnim-ctenim-prosel-navrh-zakona-na-presne-a

Poslanecká sněmovna schválila úsporný tarif | Návrh MPO na novelu energetického zákona, kterým se zavádí úsporný tarif jako opatření na pomoc domácnostem s vysokými cenami energií, schválila 14. července Poslanecká sněmovna. Vláda se předběžně zavázala poskytnout na tuto pomoc až 27 miliard korun, s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje to může přinést domácnostem příspěvek až 16 tisíc korun. O konkrétních parametrech tarifu bude rozhodovat vláda, a to prostřednictvím svých nařízení. 

Zdroj: MPO. Poslanecká sněmovna schválila úsporný tarif, který pomůže domácnostem s vysokými cenami energií. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/poslanecka-snemovna-schvalila-usporny-tarif--ktery-pomuze-domacnostem-s-vysokymi-cenami-energii--268655/

Poslanci schválili nové návrhy zákonů Ministerstva zemědělství | 13. července Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrhy zákonů připravené Ministerstvem zemědělství. Změn tak doznají zákony o ekologickém zemědělství, veterinární péči, rostlinolékařské péči a o ochraně chmele. Ministerstvo chce usnadnit zemědělcům práci např. zavedením elektronické databáze ekologicky chovaných zvířat nebo prodloužením platnosti certifikace bioproduktů ze současných 15 měsíců na dva roky. Veterinární zákon pak bude doplněn např. o právní úpravu centrální evidence psů a sníží i administrativní zátěž chovatelů včel. 

Zdroj: MZe. Méně byrokracie, lepší přehled o prostředcích na ochranu rostlin i ochrana kvalitního chmele. Poslanci schválili nové zákony Ministerstva zemědělství. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_mene-byrokracie-lepsi-prehled-o.html 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

MPSV dofinancuje sociální služby částkou 3,2 miliard korun | Na navýšení financování sociálních služeb se 12. července dohodli zástupci pěti koaličních stran. Více peněz dostanou všichni poskytovatelé, tedy například domovy pro seniory, pečovatelské či terénní služby, i služby sociální prevence. Kraje žádaly o doplacení 4,4 miliard korun. Podle expertů na sociální problematiku jsou sociální služby v Česku dlouhodobě podfinancované. Ministerstvo plánuje v příštím roce předložit návrh novely o sociálních službách se změnou financování. Ministerstvo se nyní chystá "technicky řešit" způsob, kterým by dokázalo peníze na doplacení do krajů dostat v červenci a srpnu, aby v září mohla rozdělení částek schvalovat krajská zastupitelstva.

Zdroj: ČTK. Sociální služby dostanou 3,2 mld. Kč, koalice se shodla na doplacení. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/socialni-sluzby-dostanou-3-2-mld-kc-koalice-se-shodla-na-doplaceni/2230563; MPSV. MPSV dofinancuje sociální služby, půjde o 3,2 miliard. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-dofinancuje-socialni-sluzby-pujde-o-3-2-miliard

MPSV připravuje balíček na podporu zdravotně znevýhodněných | Navýšení příspěvků na mobilitu, na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na zvláštní pomůcku, podpor osob závislých na ventilátorech, rodičů při úmrtí miminka a osob s nákladnou dietou, to vše přislíbilo 15. července ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho záměrem je sestavit cílenou pomoc, ale zároveň nezasáhnout pouze několik úzce vymezených skupin. Změny reagují zejména na stávající inflaci a zdražování energií. 

Zdroj: MPSV. Balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných: Navýší se příspěvek na mobilitu nebo při nákladných dietách. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/balicek-opatreni-na-podporu-zdravotne-znevyhodnenych-navysi-se-prispevek-na-mobilitu-nebo-pri-nakladnych-dietach

První unijní jednání o politice soudržnosti na půdě MMR | V rámci českého předsednictví v Radě EU dorazilo na pozvání ministra Bartoše do Prahy několik desítek odborníků z členských států Evropské unie, aby společně jednali o tom, jak koordinovat politiku soudržnosti s novými nástroji EU a jak zajistit jejich propojení. Tradiční politika soudržnosti se totiž může tematicky překrývat s nástroji, jako jsou např. Národní plán obnovy, Modernizační fond či Fond spravedlivé transformace. Proběhlé jednání, ale i budoucí diskuse, které budou na tato témata navazovat, povedou k určení pravidel pro fungování politiky soudržnosti v dalším programovém období EU, tedy po roce 2027. 

Zdroj: MMR. Experti z celé EU řešili společné fungování politiky soudržnosti a nových nástrojů EU. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/experti-z-cele-eu-resili-spolecne-fungovani-politi 

LETEM SVĚTEM

 

Hodnotící kritéria projektů IROP 2021-2027 schválena | 12. července došlo na prvním Monitorovacím výboru IROP ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách a systému hodnocení projektů IROP. Dále byl zveřejněn harmonogram výzev pro rok 2022, z kterého vyplývá, že již na konci července můžete očekávat vyhlášení prvních výzev. Zvažujete-li podání žádosti o dotaci do nadcházejících výzev IROP a přejete-li si s přípravou vašeho projektu pomoci, neváhejte se na nás obrátit na emailu dotace@smscr.cz, administraci vaší žádosti za vás rádi zajistíme.

Zdroj: SMS-služby. IROP 2021-2027 - kritéria schválena. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/irop-2021-2027-kriteria-schvalena/

V obci Nedachlebice si s odpadem poradí sami​ | Může být výhodnější, když se obec o „svůj" odpad sama postará ve srovnání s řešením „na klíč", které stále ještě většina obcí využívá zprostředkovaně od najatých společností? Příklad obce Nedachlebice jasně ukazuje, že cesta obecní práce s odpadem může být ta správná, i když zpočátku o něco náročnější. Ve výsledku se vyplatí jak environmentálně, tak i finančně.

​​Zdroj: Obec 2030. V obci Nedachlebice si s odpadem poradí sami​. Dostupné z: ​https://obec2030.cz/novinky/nedachlebice/   

Organizace vyzývají vládu k převodu peněz zpět do sociálního fondu | Deset procent Evropského sociálního fondu převedla minulá vláda do strukturálních fondů. Zástupci organizací na pomoc potřebným proto vyzývají vládu, aby převedla tuto sumu, která podle nich dosahuje asi 4,9 miliard korun, zpět. Bez posílení financování služeb hrozí omezení služeb pro seniory, rodiny či postižené. Ministr Jurečka přislíbil, že o navrácení peněz bude usilovat, o přesunech by se podle něj mohlo začít jednat na podzim.

Zdroj: ČTK. Organizace vyzývají vládu, aby do sociálního fondu převedla zpět peníze. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/organizace-vyzyvaji-vladu-aby-do-socialniho-fondu-prevedla-zpet-penize/2230403

K výběru daně z nemovitosti | Vláda hledá zdroje příjmů, ale ve výběru daně z nemovitosti patří Česko mezi zeměmi vyspělého světa k podprůměru. Současný zákon na těchto daních umožňuje vybrat i pětkrát víc, samosprávy toho ale většinou nevyužívají, poznámenávají Seznam Zprávy.

Zdroj: Seznam Zprávy. Jakou ve vaší obci platíte daň z nemovitosti? Asi menší než by bylo možné. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-spici-dan-z-nemovitosti-statu-ani-obcim-se-do-zvysovani-nechce-208669?fs=e&s=cl 

PET lahve vratné či nevratné? Rozhovor se zástupci OZO Ostrava s.r.o. a ČAOH | V posledních měsících lze v médiích narazit na narůstající řadu článků, které se zabývají možností zavedení systému zálohování PET lahví. Zda má realizace tohoto nástroje v českých podmínkách smysl, proč jsou hlavními kritiky obce a města, jaké dopady by mělo zavedení systému zálohování na občany a kdo by z něj vlastně ekonomicky prosperoval, o tom si můžete přečíst na stránkách České asociace odpadového hospodářství.

Zdroj: ČAOH. PET lahve vratné či nevratné? Dostupné z: https://www.caoh.cz/aktuality/pet-lahve-vratne-ci-nevratne.html

2. jednání vlády s hejtmany – o uprchlické krizi i energetické bezpečnosti | 14. července jednali členové vlády se zástupci Rady Asociace krajů ČR. Ti se na svém druhém společném jednání věnovali zejména zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny, energetické bezpečnosti, situaci ve školství vzhledem k počtu uprchlíků a financování sociálních služeb v letošním roce. Ministři se s hejtmany domluvili také na obnovení činnosti Rady pro energetickou a surovinovou strategii.

Zdroj: Kurzy.cz. Vláda jednala s hejtmany o zvládání uprchlické vlny a energetické bezpečnosti. Dostupné z: 
https://www.kurzy.cz/zpravy/661815-vlada-jednala-s-hejtmany-o-zvladani-uprchlicke-vlny-a-energeticke-bezpecnosti/ 

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

pozvánka

 

Webináře k možnostem obcí při nákupu energií | Hned dva hodinové webináře věnované aktuálním možnostem obcí při nákupu energií pro vás ve spolupráci s Českomoravskou komoditní burzou Kladno přichystalo Sdružení místních samospráv České republiky. Za moderace Oldřicha Vávry, 1. místopředsedy SMS ČR a starosty obce Tupesy, se uskuteční ve dnech 25. července (I. díl) a 28. července (II. díl), v obou případech od 16:00. Hostem je pan Miroslav Hájek, generální sekretář Českomoravské komoditní burzy Kladno. 

Zdroj: Oldřich Vávra, 1. místopředseda SMS ČR

SLADKá TEČKA

 

Letní škola pro ředitele škol 2022 | Ve dnech 16., 23. a 25. srpna, vždy v čase od 8:30 do 11:30, se uskuteční cyklus přednášek na vybraná školská témata, která byla vybrána na základě ankety mezi našimi klienty. Těšit se tak můžete na témata jako legislativní novinky ve školním roce 2022/23, pracovněprávní vztahy ve škole nebo odměňování ředitelů škol. Cena účasti na webináři činí 2.000,- Kč + DPH, přičemž školy členských obcí SMS ČR a klienti pověřenců SMS-služby mohou uplatnit výrazné slevy. Prostřednictvím jednoduchého formuláře se můžete přihlásit i Vy.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola pro ředitele škol 2022. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-pro-reditele-skol-2022/ 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení