Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Krásné léto se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

také jste se tak těšili na dovolenou jako já? Přiznám se, že jako většina z nás jsme si znovu oblíbil cestování po naší domovině. Dříve jsem si místa, kam jet, vybíral hlavně podle turistických průvodců. Ne, že by tomu bylo v dnešní době nějak jinak. Samozřejmě, když už někam jedu, podívám se, kde je v blízkosti pěkný zámek, svěží voda na koupání, nebo třeba malý rodinný pivovar. Ale jedno kritérium jsem k tomuto cestování přidal. Kromě turistických map koukám i do mapy dobré praxe na našem projektu OBEC 2030.

Nachází se na ní už stovka “neturistických“ lákadel, která jsou ovšem velmi podnětné pro starostenskou praxi. Jedná se o přehled inspirativních řešení v oblasti udržitelné energetiky a ochrany životního prostředí z prostředí malých obcí napříč ČR. Přiznám se, že pro mě takováto interaktivní příručka dobré praxe je mnohdy užitečnější, než celá škála směrnic, návodů a manuálů, kterých mám plné šuplíky.

Doporučuji, udělejte to tak i vy. Určitě u vámi vytipované rozhledny bude někde v blízkosti zajímavá elektrárna na biomasu, soběstačná lampa nebo třeba obecní dobíječka aut či elektrokol. Mapu najdete na https://obec2030.cz/#praxe.

Pěkné letní dny přeje

Václav VENHAUER
místopředseda SMS ČR, starosta Libice nad Doubravou


 

PODPORA OBECNÍ FOTOVOLTAIKY

 

Očekávané výzvy Modernizačního fondu na fotovoltaiku pro obce jsou tu! | MŽP zveřejnilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dvě výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na fotovoltaiku z Modernizačního fondu. První z nich, výzva pod názvem RES+ č. 3/2022 s alokací 1,5 miliardy, je určena pro obce s maximálně 3 000 obyvateli, které mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických a souvisejících systémů na střechy veřejných budov. Dotační výzva RES+ č. 4/2022 s alokací 2,5 miliardy Kč je určena zejména pro větší obce (avšak bez rozlišení počtu obyvatel), a to na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žádosti budou přijímány od 17. 8. 2022, 12:00 hod. do ukončení příjmu 15. 3. 2023 do 12:00 hod. Podrobnější informace k výzvám naleznete  v našem informativním letáku (ke stažení je na webu SMS-služeb) nebo se obraťte na naše dotační specialisty na dotace@smscr.cz. K dispozici jsou vám i naši kolegové z Obec 2030.

Zdroj: SMS-služby, Dlouho očekávané výzvy Modernizačního fondu na fotovoltaiku pro obce jsou tu, neváhejte je využít! Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/dlouho-ocekavane-vyzvy-modernizacniho-fondu-na-fotovoltaiku-pro-obce-jsou-tu-nevahejte-je-vyuzit/ 

LEGISLATIVA
 

Odpadová legislativa prozatím nepočítá se systémem povinného zálohování PET lahví | Ve středu 20. července byl Sněmovnou přijat návrh změny zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Zálohování plastových lahví zůstane nadále dobrovolné. Plastové nápojové lahve budou muset být do roku 2025 vyrobeny z jedné čtvrtiny z recyklovaného plastu, v roce 2030 pak až z 30 procent. Nádoby do objemu tří litrů s víčky z plastu budou muset mít tyto uzávěry připevněny k výrobku. Podle mluvčí Iniciativy pro zálohování přetrvává snaha prosadit systém zálohování samostatným zákonem.

Zdroje: Ekolist.cz. Zálohování plastových lahví zůstane nadále dobrovolné, rozhodla Sněmovna. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/...; Poslanecká sněmovna, návrh zákona dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=200304

Návrhem novely zákona o svobodném přístupu k informacím má dojít k omezení „obtížných tazatelů“ | Návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím zakládá podle právníka Ondřeje Dostála další nástroj, který úřadům umožní vyhýbat se nepohodlným žádostem. Konkrétně se jedná o § 11a návrhu novelizačního zákona, který umožňuje neodpovídat na dotazy, které úřad vyhodnotí jako osobní útok na konkrétního úředníka či jako úmysl úřad pouze zahltit. Na druhé straně se podle Oldřicha Kužílka lidé zneužívající žádostí stali pro zákon největší hrozbou a situaci bylo třeba řešit.

Zdroj: Echo24. Vláda mění svobodný přístup k informacím. Chtějí se zbavit „obtížných tazatelů“, kritizuje Dostál. Dostupné z: https://echo24.cz/a/SdsVi/svoboda-pristupu-k-informacim-novela-zakona-vlada-kuzilek-dostal?fbclid=IwAR2lenK7OSraGh1rp1R36PinPu-Ox4g3Sorz1OpcKTZWDFUh2cbuRP4XJ-Q; Senát, návrh zákona dostupný z: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/104747/87833

Senát schválil úsporný tarif u plynu, elektřiny a tepla pro domácnosti | Senát schválil návrh na změnu energetického zákona, kterou se zavádí úsporný tarif. Půjde o dotaci ze státního rozpočtu ve prospěch dodavatelů energií, kterou bude stát v případě elektřiny a plynu vyplácet automaticky a nebude o ni nutné žádat. Podrobnosti tarifu, tedy kolik bude příspěvek činit a kdo na něj bude mít nárok, stanoví vláda nařízením. Má se tak stát nejpozději v srpnu. Na úsporný tarif by vláda mohla vyčlenit celkem 30,6 miliardy korun. Příspěvek v rámci úsporného tarifu spolu s odpuštěním poplatku za podporované zdroje by mohl podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu Jozefa Síkely představovat až 16 000 korun.

Zdroj: ČTK. Senát schválil úsporný tarif u plynu, elektřiny a tepla pro domácnosti. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-schvalil-usporny-tarif-u-plynu-elektriny-a-tepla-pro-domacnosti/2235629; Senát, návrh zákona dostupný z: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/104614/87722 

Z MINISTERSTEV

 

Nový Operační program Životní prostředí přinese finanční podporu řady enviromentálních zájmů | V srpnu startuje nový Operační program Životní prostředí, který nabídne 61 miliard korun především obcím a krajům, ale i firmám a domácnostem. Desítky miliard investic míří na rekonstrukce a snižování spotřeby energií veřejných budov, ochranu přírody a městskou zeleň nebo budování nových zdrojů obnovitelné energie. Největší část dotací půjde na hospodaření s vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo modernizace vodovodů a nové zdroje pitné vody. Návrh programu schválila Evropská komise 18. července. Další informace najdete na stránkách Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

Zdroj: MŽP. Další finanční injekci do vody, úspor energií a jejích nových obnovitelných zdrojů nebo odpadů pustí nový Operační program Životní prostředí. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220725-Dalsi-financni-injekci-do-vody-uspor-energii-a-jejich-novych-obnovitelnych-zdroju-nebo-odpadu-pusti-novy-Operacni-program-Zivotni-prostredi

2,75 miliardy korun pro MMR navíc pomůže zejména oblastem postiženým živelními pohromami | Vláda ve středu 27. července schválila novelu zákona o státním rozpočtu, čímž dojde k navýšení rozpočtu některých již připravených projektů z resortu místního rozvoje. Pomoc bude směřována jak obcím, které byly v nedávné minulosti zasaženy přírodními pohromami, tak ostatním subjektům, a to například na rekonstrukce veřejných budov a komunikací, podporu bydlení, cestovní ruch či územně plánovací činnost. 

Zdroj: MMR. Bartoš: Pro MMR jsem získal navíc 2,75 mld. Kč. Pomůžeme oblastem postiženým živelními pohromami. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-pro-mmr-jsem-ziskal-navic-2,75-mld-kc-pomuz

První výzvy pro nové programové období IROP jsou zaměřeny na knihovny | Ve čtvrtek 28. července byly z IROPu vyhlášeny dvě výzvy na podporu a revitalizaci knihoven. Připraveno je pro ně téměř 950 milionů korun. Dotační podpora je rozdělena na dvě výzvy podle umístění projektu. Pro první výzvu Knihovny (méně rozvinuté regiony) je připraveno 528 milionů korun, pro druhou výzvu Knihovny (přechodové regiony) přes 410 milionů korun. Seminář pro žadatele k výzvám Knihovny se uskuteční 8. srpna 2022 v Praze.

Zdroj: MMR. IROP spouští první výzvy pro nové programové období 2021 - 2027 zaměřené na rozvoj knihoven. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-spousti-prvni-vyzvy-pro-nove-programove-obdob

Vedra půdní vláhu v tuto chvíli neohrožují | Ministerstvo zemědělství vydalo mezi lety 2016 až 2021 na opatření, která omezují dopady sucha, přibližně 71,5 miliardy korun. Za pomoci dotací z MZe a EU se budují rybníky, vodovody, kanalizace i závlahy. Letošní vysoké teploty zatím neohrožují půdní vláhu, která díky letošním jarním dešťům dosáhla normálu. Vysoké teploty vzduchu jsou příznivé pro žně, které postupují rychleji než v minulých letech. Ke zlepšení klimatu a zadržování vody v krajině nepřispívají pouze opatření bezprostředně spojená s vodou, ale i s lesy, jejichž obnova dosáhla v loňském roce rekordních hodnot.

Zdroj: MZe. Vedra v tuto chvíli neohrožují půdní vláhu. Ta je zatím v normálu. MZe poskytlo v posledních letech na ochranu proti suchu 71,5 miliardy korun. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_vedra-v-tuto-chvili-neohrozuji-pudni.html 

LETEM SVĚTEM

 

Na inflaci doplatí jako první prodejny v malých obcích | Inflace a zejména rostoucí ceny energií se odrážejí i na obslužnosti venkova. Podle Televizních novin (TV Nova) hrozí, že bez pomoci obce, kraje nebo státu bude v nejbližší době muset zavřít své provozovny až 15 procent menších obchodů a restaurací. Růst cen elektřiny, plynu, potravin i tlak na vyšší mzdy, to vše jsou faktory, které mohou být pro některé drobné podnikatele likvidační. „Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do tisíce obyvatel, respektive do tří tisíc obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než tisíc lidí, v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 130 tisíc korun,“ uvedlo k tomu Ministerstvo průmyslu a obchodu. O dotace budou moci provozovatelé žádat od 1. září 2022.

Zdroj: Pro města a obce. Na inflaci jako první doplatí obchody v malých obcích. Dostupné z: https://www.promestaobce.cz/na-inflaci-jako-prvni-doplati-obchody-v-malych-obcich/

Municipality a přechod na komunitní energetiku pohledem prezidentky Asociace komunitní energetiky ČR | Měst a obcí, které se rozhodly zvýšit vlastní energetickou soběstačnost, neustále přibývá. Pro přechod na komunitní energetiku jakožto další krok v budování energetické nezávislosti je zásadní, aby municipality měly své energetické projekty na využití obnovitelných zdrojů zanesené ve svých dlouhodobých strategických plánech, které mají klíčový význam při sestavování rozpočtů. Nejedná se o pouhou formalitu, při vyhodnocování žádostí o dotace z nejrůznějších programů je totiž důležité, aby byla daná investice součástí strategie města či obce. Další tipy Patrície Čekanové, prezidentky AKE ČR, na realizaci energetické nezávislosti, si můžete přečíst na přiloženém odkaze. 

Zdroj: Moderní obec. Municipality a přechod na komunitní energetiku. Co o tom soudí prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR? Dostupné z: https://moderniobec.cz/municipality-a-prechod-na-komunitni-energetiku-co-o-tom-soudi-prezidentka-asociace-komunitni-energetiky-cr/ 

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

SLADKá TEČKA

 

Díky home office se mladí vracejí na venkov | Pandemie covidu naučila firmy a zaměstnance pracovat na dálku. Ti si díky tomu častěji hledají bydlení v odlehlejších oblastech a na vesnicích mimo ekonomicky náročnější města. „Do menších měst a obcí se nám začali vracet mladí. Pokud mohli vykonávat profesi distančně, uvědomili si, že v menších městech jim je dobře.“ řekla Právu šéfka Sdružení místních samospráv České republiky a poslankyně Eliška Olšáková. Poslankyně, která je zároveň starostkou Valašských Klobouk, přiblížila, že se v jejím regionu jedná zejména o mladé lidi ve věku kolem třiceti let, kteří tam mají zájem stavět si domy nebo nakupují byty.

Zdroj: PRÁVO, vydáno 25. července 2022, titulní strana.


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení