Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

správu voleb čeká modernizace a digitalizace

 

Politické strany se shodly na efektivnější správě voleb | Volby doznají řady změn. Jde například o možnost zažádat o voličský průkaz na kterémkoliv obecním úřadě, zafixování termínu některých typů voleb nebo stálejší vymezení senátních obvodů. Na základě dohody z Poslanecké sněmovny zůstanou volby dvoudenní. Počítá s tím poslanecký návrh zákona o správě voleb.

Zdroj: MV. Další krok k modernějším volbám. Politické strany se shodly na efektivnější správě voleb. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/dalsi-krok-k-modernejsim-volbam-politicke-strany-se-shodly-na-efektivnejsi-sprave-voleb.aspx; ČTK. Návrh nového zákona zachovává dvoudenní volby. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/navrh-noveho-zakona-zachovava-dvoudenni-volby/2410364

LEGISLATIVA

 

Konsolidační balíček prošel druhým čtením | Ve čtvrtek 7. září prošel vládní konsolidační balíček ve Sněmovně druhým čtením a je tak před závěrečným schvalováním. Poslanci vznesli osm desítek návrhů úprav, úpravy balíčku navrhla i vládní koalice. Poslanci by měli předlohu schvalovat na konci září. 

Zdroj: ČTK. Balíček míří ve Sněmovně ke schvalování, úpravy chce opozice i koalice. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/balicek-miri-ve-snemovne-ke-schvalovani-upravy-chce-opozice-i-koalice/2410493

Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou | Rodná čísla by měly úřady i nadále zapisovat do občanských průkazů. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra, který příští týden projedná vláda. Nově nebude zapisování v zákoně časově omezeno.

Zdroj:  ČTK. Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou, vláda projedná zákon. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rodna-cisla-v-obcanskych-prukazech-zustanou-vlada-projedna-zakon/2411086

Vláda chce rozšíření a změny v zákoně o liniových stavbách | Vláda plánuje novelu zákona o liniových stavbách, kterou už projednává Sněmovna, rozšířit a změnit na zákon o strategických investicích. Podle předlohy by měly nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury ze zákona získat povolení ve lhůtě čtyř let.

Zdroj: ČTK. Fiala:Z novely o liniových stavbách chce vláda zákon o strategických investicích. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fiala-z-novely-o-liniovych-stavbach-chce-vlada-zakon-o-strategickych-investicich/2410832

Pavel navrhl Senátu na ústavního soudce Pavla Simona | Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na ústavního soudce Pavla Simona, soudce a předsedu senátu Nejvyššího soudu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. 

Zdroj: ČTK. Pavel navrhl Senátu na ústavního soudce Pavla Simona. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-navrhl-senatu-na-ustavniho-soudce-pavla-simona/2408261

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Série seminářů MMR poradí se zpracováním cost-benefit analýzy | Ministerstvo pro místní rozvoj vstupuje do podzimu s další sérií seminářů zaměřených na cost-benefit analýzu (CBA) projektů financovaných z evropských fondů. Akce probíhají od 9:00 do 16:00 a účast na nich je bezplatná.

Zdroj: MMR. Jak správně zpracovat cost-benefit analýzu u projektů spolufinancovaných z fondů EU? Poradí série seminářů MMR. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-spravne-zpracovat-cost-benefit-analyzu

Rozhovor s ministrem Bartošem ke škrtům v rozpočtu MMR | Šetření, které se může vymstít celé společnosti. Tak hodnotí návrh ministra financí Zbyňka Stanjura na škrty deseti miliard korun v rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj jeho šéf Ivan Bartoš. Rozhovor pro deník Právo zveřejnilo MMR na svém webu.

Zdroj: MMR. Bartoš: Odmítám tolik šetřit na místním rozvoji. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/pro-media/mmr-v-mediich/2023/bartos-odmitam-tolik-setrit-na-mistnim-rozvoji

Nová zelená úsporám se znovu otevírá | Po letní provozně-technické přestávce začne SFŽP ČR opět přijímat žádosti o investiční podporu pro domácnosti z oblíbeného programu Nová zelená úsporám. V úterý 19. září 2023 se příjem žádostí otevře pro vlastníky bytových domů a od úterý 26. září 2023 mohou své žádosti do nového podprogramu Oprav dům po babičce podávat i majitelé rodinných domů.

Zdroj: MŽP. Zlepšete své bydlení, spořte na energiích. V září se znovu otevírá Nová zelená úsporám. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230908-Zlepsete-sve-bydleni-sporte-na-energiich-V-zari-se-znovu-otevira-Nova-zelena-usporam

V lednu 2024 se opět zvýší všechny důchody | Důchody v lednu znovu porostou. Navýší se bezmála o 400 korun, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 korun. Mírně navíc meziročně vzroste reálná hodnota důchodu. 

Zdroj: MPSV.  Důchody v lednu znovu porostou. Navýší se bezmála o 400 korun, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 korun. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/duchody-v-lednu-znovu-porostou-v-prumeru-se-navysi-o-bezmala-400-korun-prumerny-starobni-duchod-tak-dosahne-20-700-korun

LETEM SVĚTEM

 

SMS ČR v médiích - srpen 2023 | Zájmy samospráv hájíme také v médiích. Soustavně informujeme novináře o aktuálních postojích obcí, seznamujeme je s výsledky průzkumů mezi členskou základnou a komentujeme dění týkající se obcí, měst a krajů. Každý měsíc Vám zpracujeme přehled o výsledcích v téhle oblasti a vybereme pro Vás 10 nejatraktívnějších výstupů. Pokud jste si je ještě nestihli přečíst, jsou k dispozici v přehledu. Zde najdete výsledky za měsíc srpen 2023

​Zdroj: SMS ČR. SRPEN 2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/monitoring-medii/aktuality/medialni-vystupy-sms-cr-v-srpnu-2023-3369cs.html

Usnášeníschopnost zastupitelstva obce | Ze sedmičlenného zastupitelstva bylo přítomno pět členů. V usnesení hlasovali tři pro přijetí a dva proti. Je při tomto počtu a stavu hlasování usnesení schváleno?

Zdroj: DVS. Usnášeníschopnost zastupitelstva obce. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6914503

Nález ÚS: Územní plán obce a ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa | IV. senát Ústavního soudu zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. února 2022, č. j. 7 As 347/2021-46, protože jím bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelky na samosprávu a její právo na soudní ochranu. 

Zdroj: ÚS. Územní plán obce a ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa. Dostupné z: https://www.usoud.cz/aktualne/uzemni-plan-obce-a-ochrana-pozemku-urcenych-k-plneni-funkci-lesa

Politika územního rozvoje platná od 1. září 2023 | Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie. Aktuální a závaznou od 1. 9. 2023 je Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky (nová brožura PÚR ČR ve znění závazném od 1. 9. 2023 bude doplněna ve 4. čtvrtletí 2023).

Zdroj: ÚÚR. Politika územního rozvoje. Dostupné z: https://www.uur.cz/uzemni-planovani/politika-uzemniho-rozvoje-cr/

NÚKIB v srpnu oproti červenci evidoval dvojnásobek kybernetických incidentů | Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) evidoval za letošní srpen dvojnásobek kybernetických incidentů oproti červenci, a to 27. Za nárůstem podle úřadu stojí i ruská hacktivistická skupina NoName057 a její útoky na stránky českých bank. NÚKIB o tom dnes informoval na svém webu.

Zdroj: ČTK. NÚKIB v srpnu oproti červenci evidoval dvojnásobně více kybernetických incidentů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nukib-v-srpnu-oproti-cervenci-evidoval-dvojnasobne-vice-kybernetickych-incidentu/2410210

POZVÁNKY

 

Pozvánka na konferenci: „Jak nejlépe nastavit meziobecní spolupráci v České republice“ | Poslanecká sněmovna PČR zve na konferenci na téma: „Jak nejlépe nastavit meziobecní spolupráci v České republice“. Ta se uskuteční ve čtvrtek dne 21. září 2023 od 10:00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny – místnosti č. J 205, Sněmovní 1. Registrace účastníků na je možná na adrese horakovam@psp.cz  do 15. září 2023.

Zdroj: PS PČR.

Označení budovy určenými čísly | Komentář k ustanovení § 32 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-32-oznaceni-budovy-urcenymi-cisly/  

Jak správně spravovat sociální sítě škol a obcí |  Používání sociálních sítí se již stalo normou a profily obcí a škol jsou dnes často navštěvovanější a aktualizovanější než jejich webové stránky. Jak je ale používat správně? To si ukážeme v dalším díle našeho seriálu GDPR prakticky, který je určen klientům pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby. Prakticky předvedeme, jak spravovat profil školy/obce na Facebooku, kde jsou nejdůležitější nastavení a jak se vyznat v jednotlivých menu. To vše ukáže a vysvětlí a na vaše otázky odpoví expert na sociální sítě Tomáš Pavlica, kterému budou sekundovat Lenka Matějová a Václav Řehoř. Setkání se uskuteční v úterý 26. září od 13:00 a odkaz pro připojení vám s předstihem zašlou vaši pověřenci.

Zdroj: SMS-služby.

Seminář k § 19a soutěžního zákona | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá pro zástupce orgánů veřejné správy a jejich sdružení bezplatný seminář k problematice narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy, tj. k § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Školení se uskuteční dne 20. 9. 2023 v čase 9–11 hod., online přes Webex. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: sarka.benesova@uohs.cz, nejlépe do 13. září 2023.

Zdroj: ÚOHS; SMS ČR. SEMINÁŘ K § 19A SOUTĚŽNÍHO ZÁKONA. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/seminar-k-19a-soutezniho-zakona-3355cs.html

Aktivní září | Aktivní září je celorepubliková kampaň, která seznamuje širokou veřejnost s pozitivními přínosy pravidelného pohybu pro fyzické a psychické zdraví člověka. Jejím organizátorem je především Nadační fond Aktivní ČESKO.  Odborným partnerem akce je i Sdružení místních samospráv ČR. 

Zdroj: SMS ČR. AKTIVNÍ ČESKO - AKTIVNÍ ZÁŘÍ NÁM STARTUJE JIŽ ZA PÁR DNŮ!!! Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/aktivni-cesko-aktivni-zari-nam-startuje-jiz-za-par-dnu-3356cs.html; Aktivní ČESKO. Dostupné z: https://aktivnicesko.cz/aktivni-zari/

Komunální projekt roku. Přihlásit se můžete už jen do 12. září | Už jen do úterý 12. září je možné přihlásit se do celostátní soutěže Komunální projekt roku 2023, která letos pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a s podporou Sdružení místních samospráv ČR vstoupila do svého 9. ročníku.

Zdroj: SMS ČR. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU SE MUSÍTE ROZHODNOUT DO 12. ZÁŘÍ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/k-podani-prihlasky-do-souteze-komunalni-projekt-roku-se-musite-rozhodnout-do-12-zari-3349cs.html

EIPA iniciuje další ročník ceny European Public Sector Award 2023/2024 | Smyslem EPSA je ocenění inovativních a reformních projektů ve veřejné správě napříč EU. Obecné informace k této ceně a přihlášce najdete ZDE. Registrovat se lze do 30. září.

Zdroj: Marcela Porvazníková, SMS ČR

Stáže zaměřené na zvýšení resilience obcí vůči klimatickým změnám | Jihlavská projektová kancelář Vás v rámci nového projektu „PODPORA RESILIENCE OBCÍ VŮČI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM" zve na vzdělávací stáže zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO.

Voda v krajině a obci 13. 9. 2023 v Kučerově u Slavkova 

Energeticky soběstačná obec, 19. září v obci Kněžice

Povodně a protipovodňová opatření, 26. září 2023 v obci Ostravice

Energeticky soběstačná obec, 24. října v obci Kněžice

Informace o projektu a aktivitách budou postupně zveřejněny na www.portalzastupitele.cz, kde se můžete zaregistrovat.

sladkÁ TEČKA

 

Video: Energetické družstevnictví v praxi | Podívejte se, jak belgické energetické družstvo Ecopower spolupracuje se samosprávou a svým více jak 70 000 členů umožňuje přímo se podílet na výrobě a spotřebě čisté energie. Členové družstva díky tomu výrazně šetří za energie a družstvo spolu se samosprávou města Eeklo také účinně bojuje proti energetické chudobě. Nejen tento rozhovor s výkonným ředitelem Ecopower Janem de Pauw, ale i další inspirativní videa z České republiky najdete na platformě Soběstačná obec

Zdroj: SMS ČR. VIDEO: KDYŽ VEZMETE ENERGETIKU DO VLASTNÍCH RUKOU ANEB JAK ŠETŘÍ ČLENOVÉ ENERGETICKÉHO DRUŽSTVA „ZA SLOŽENKY“. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/video-kdyz-vezmete-energetiku-do-vlastnich-rukou-aneb-jak-setri-clenove-energetickeho-druzstva-za-slozenky-3373cs.htmlZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení