Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!tyvis

 

krásný ADVENT se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

za celý tým, který pro vás připravuje Starostův infoservis, vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2023. Věříme, že se v něm nad naším newsletterem budeme i nadále rádi setkávat. A abychom na to měli dost sil, dovolíme si příští týden učinit výjimku, odpočinout si a další číslo vydat až v pondělí 2. ledna. 

Tak šťastné a veselé!

Vaše SMS-služby


 

stavební zákon

 

Sněmovna schválila v prvním čtení stavební zákon, jenž zachovává síť stavebních úřadů |Sněmovna ve středu 14. prosince v prvním čtení projednala novelu stavebního zákona. Vláda ji nakonec předložila ve verzi, která oproti původnímu záměru zachovává kompletní síť stavebních úřadů v ČR. „Je to výsledek našich dlouhodobých snah o zachování dostupnosti stavebního řízení v území …“ říká předsedkyně SMS ČR a poslankyně Eliška Olšáková.

Zdroj: SMS ČR. SNĚMOVNA SCHVÁLILA V PRVNÍM ČTENÍ STAVEBNÍ ZÁKON, KTERÝ ZACHOVÁVÁ SÍŤ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ. DOstupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/snemovna-schvalila-v-prvnim-cteni-stavebni-zakon-ktery-zachovava-sit-stavebnich-uradu-3123cs.html

LEGISLATIVA
 

Zákon o vzniku Digitální a informační agentury projednal Senát | Zákon o vzniku Digitální a informační agentury, připravený místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem, projednal Senát. Po důkladné debatě Senát návrh zákona ani neschválil, ani nezamítl – uplynutím 30denní lhůty tak zákon poputuje k prezidentovi. Jeho podpis je posledním krokem, který dělí Česko od zřízení DIA.

Zdroj: Deník veřejné správy. Zákon o vzniku Digitální a informační agentury projednal Senát, chybí už jen podpis prezidenta. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6877058

Vláda rozhodla o zvýšení životního minima od ledna ze 4620 na 4860 Kč | Životní minimum se od ledna zvýší. Pro člověka, který žije sám, se zvedne z 4620 na 4860 korun. Vzroste tak o 5,2 procenta. Stejně se upraví i minimální částky pro dospělé a děti v domácnosti, které jsou nižší. Upraví se také existenční minimum z 2980 na 3130 korun. Nařízení schválila vláda ve středu 14. prosince.

Zdroj: ČTK.  Vláda rozhodla o zvýšení životního minima od ledna ze 4620 na 4860 Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-rozhodla-o-zvyseni-zivotniho-minima-od-ledna-ze-4620-na-4860-kc/2298141 

Přídavky na dítě se zvýší o 200 korun | Přídavky na dítě se zvýší od ledna o 200 korun na 830 korun až 1580 korun měsíčně. Senát to schválil v novele zákona o státní sociální podpoře ve středu 14. prosince. U příspěvku na bydlení novela sjednocuje podmínky nároku mezi obyvateli Prahy a ostatních obcí.

Zdroj: ČTK. Přídavky na dítě se zvýší o 200 korun. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pridavky-na-dite-se-zvysi-o-200-korun-senat-to-schvalil/2295805

Vláda schválila zastropování cen elektřiny a plynu i pro velké firmy | Vláda ve středu 14. prosince schválila zastropování cen elektřiny a plynu pro velké firmy. Ty budou v příštím roce platit stejné ceny, jaké už vláda dříve nastavila pro ostatní odběratele. Stejně jako v případě malých firem bude zastropování platit do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let, což má motivovat firmy k úsporám.

Zdroj: ČTK. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-zastropovani-cen-elektriny-a-plynu-i-pro-velke-firmy/2298590

Z vlády a MINISTERSTEV

 

MŽP přispěje obcím půlmiliardovou dotací na předcházení vzniku odpadu | Díky nové dotaci Ministerstva životního prostředí mohou obce ušetřit finanční prostředky a zároveň prospět životnímu prostředí. Pro žadatele je v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) připraveno pět set milionů korun z evropských fondů na projekty předcházení vzniku komunálních odpadů.

Zdroj: MŽP. Ministerstvo životního prostředí přispěje půlmiliardovou dotací obcím na předcházení vzniku odpadu. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20221214_MZP-prispeje-pulmiliardovou-dotaci-obcim-na-predchazeni-vzniku-odpadu

Nové dotace z OPŽP na ochranu přírody s jednodušší administrativou | Dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí vypsala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zjednodušeným systémem se nyní začíná rozdělovat 800 milionů korun. Ty jsou určeny na široké spektrum činností, které pomohou přírodě. Novinkou pro žadatele je podstatně jednodušší administrativa.

Zdroj: Deník veřejné správy. Zásadní je výsledek, ne papíry – dotace pro přírodu snažší než kdy dříve. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6877122

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2023–2024 | Vláda schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2023–2024. Ten se zaměřuje jak na témata národní, tak na témata s územními specifiky. Akční plán má více reagovat na aktuální geopolitické vlivy a dopady rostoucích cen energií.

Zdroj: MMR. MMR: Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2023–2024 je schválen. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2

Metodická podpora MF k Rozpočtovým pravidlům územních rozpočtů | Ministerstvo financí vydalo metodickou podporu k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: MF. Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2021/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-403-2021-sb-43817/

Ceny za sociální služby se zvýší o 10 až 30 Kč | Za pobyt v domovech i za odbornou péči doma by lidé mohli od ledna platit víc. Maximální možné ceny, které mohou hradit, se zvednou u jednotlivých služeb o deset až 30 korun. Těm, kteří měsíčně potřebují víc než 80 hodin asistence či jiné podpory, zůstane ale částka stejná jako dosud. Vyplývá to z novely vyhlášky, kterou připravilo MPSV.

Zdroj: ČTK. Ceny za sociální služby se zvýší o 10 až 30 Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ceny-za-socialni-sluzby-se-zvysi-o-10-az-30-kc-pro-cast-lidi-se-nezmeni/2296814

Česko získalo od Evropské komise další finanční podporu na zvládání následků migrační vlny | České republice se od EU podařilo získat již druhou mimořádnou pomoc z Azylového, migračního a integračního fondu. Nyní Česká republika obdržela 652 mil. korun. Spolu s první mimořádnou pomocí činí jen podpora z tohoto zdroje již více než 1,3 mld. Kč. Česko je po Polsku druhým členským státem, který obdržel takto vysokou míru této podpory. 

Zdroj. MV. Česko získalo od Evropské komise další finanční podporu na zvládání následků migrační vlny způsobené ruskou agresí na Ukrajině. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/cesko-ziskalo-od-evropske-komise-dalsi-financni-podporu-na-zvladani-nasledku-migracni-vlny-zpusobene-ruskou-agresi-na-ukrajine.aspx

LETEM SVĚTEM

 

Předsedkyně SMS ČR předala ocenění za Počin roku generálnímu řediteli HZS | Starostové a starostky členských obcí Sdružení místních samospráv vybrali během listopadové konference v Českém Krumlově vítěze tradiční ankety Počin roku. Tím se stal zásah profesionálních i dobrovolných hasičů při hašení požáru Českého Švýcarska.

Zdroj: SMS ČR. PŘEDSEDKYNĚ SMS ČR PŘEDALA OCENĚNÍ POČIN ROKU GENERÁLNÍMU ŘEDITELI HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU. DOstupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/predsedkyne-sms-cr-predala-oceneni-pocin-roku-generalnimu-rediteli-hasicskeho-zachranneho-sboru-3125cs.html

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 IV. | S vítězi soutěže Vesnice roku 2022, kterými jsou Velká Hleďsebe, Zašová, Závada a Žďár nad Metují, se můžete seznámit na webu Deníku veřejné správy.

Zdroj: Deník veřejné správy. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 IV. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6872851

Dotace na strategické plány v Pardubickém kraji | Tamní obce budou moci v lednu (od 2. 1. do 31. 1.) žádat o dotaci na zpracování svých strategických plánů či na pořízení pasportů svých majetků. Konkrétně na strategické plány, se kterými obcím rádi pomůžeme v rámci SMS-služeb, je pro obce do 3 000 obyvatel vyčleněn rovný milion korun, přičemž podíl dotace tvoří 70 % a žádaná podpora může být v rozmezí 20-100 tisíc korun. Jestliže je vaše obec součástí ORP Česká Třebová nebo ORP Moravská Třebová, můžete si sáhnout až na 90% dotaci. Pokud ještě strategický plán nemáte, nebo potřebujete jeho aktualizaci, neváhejte se ozvat RNDr. Marku Komárkovi (marek.komarek@sms-sluzby.cz, tel. 725 983 171), který v případě Pardubického kraje rád pomůže i s žádostí o krajskou dotaci.

Statistická ročenka životního prostředí ČR | Česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již třicátou druhou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR.

Zdroj: Cenia. Vydali jsme již 32. Statistickou ročenku životního prostředí ČR. Dostupné z: https://www.cenia.cz/2022/12/07/vydali-jsme-jiz-32-statistickou-rocenku-zivotniho-prostredi-cr/

Informační list k problematice protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává informační list k výkladu § 19 zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle kterého orgány veřejné správy nesmí zvýhodňovat nebo naopak diskriminovat některé soutěžitele.

Zdroj: Deník veřejné správy. Informační list k problematice protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6877216

pozvánky

 

Starostovy radosti | Čím víc funkcí, tím lépe? Může to platit o japonské kalkulačce, ale ne nutně o novopečeném starostovi. Píše o tom Michal Dresler v dalším dílu Starostových radostí.

Zveme vás na webinář: Základní povinnosti obcí a škol nejen podle GDPR | Možná jste  nově zvolenou starostkou či starostou obce a v oblasti ochrany osobních údajů se teprve snažíte zorientovat. Nebo již patříte mezi zkušené představitele svých obcí, ale rádi byste si zopakovali základní otázky týkající se zveřejňování informací, kronik, zpravodajů apod. Ať je to tak nebo tak, můžeme garantovat, že náš webinář je vám šitý na míru. Co vlastně GDPR přineslo pro obce a pro školy? Jaké jsou základní povinnosti správce? Kde se dělají nejčastěji chyby - a jaké otázky nejčastěji řešíme? Tak právě na to vám odpovíme v průběhu tohoto webináře, který otevíráme pro všechny zájemce zdarma. Těšíme se v úterý 20. prosince od 13 hodin na Google Meet: http://meet.google.com/hyw-hfxh-nvu.

Zdroj: SMS-služby. Zveme vás na webinář: základní povinnosti obcí a škol nejen podle GDPR.  Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/zveme-vas-na-webinar-zakladni-povinnosti-obci-a-skol-nejen-podle-gdpr/ 

HOŘKOSLADKÁ TEČKA

 

Italské město se rozhádalo kvůli ceně pro nejznámějšího rodáka. Je jím pornoherec | Město Ortona, které leží na jaderském pobřeží ve střední části Itálie, se rozhádalo kvůli ocenění, které radnice udělila nejznámějšímu žijícímu rodákovi – herci v pornografických snímcích a producentovi filmů pro dospělé Roccovi Siffredimu. 

Zdroj: Italské město se rozhádalo kvůli ceně pro nejznámějšího rodáka. Je jím pornoherec. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-italske-mesto-se-rozhadalo-kvuli-cene-pro-nejznamejsiho-rodaka-je-jim-pornoherec-40417245 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení