Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z APLIKAČNÍ PRAXE

 

Infožádosti od Rusa a Timové házejte do koše! | Obce jsou zaplaveny žádostmi o informace od dvou nechvalně známých žadatelů, kteří zákona o svobodném přístupu k informacím dlouhodobě zneužívají. „Aktuální žádosti, které jsou podepsané pouze paní Timovou, mohou samosprávy bez obavy rovnou založit a není nutné je nijak vyřizovat. Také v tomto případě jde o pouhé obtěžování obcí a měst, ve své podstatě o žádné infožádosti nejde,“ vysvětluje 1. místopředseda SMS ČR Oldřich Vávra.

Zdroj: Lenka Matějová, koordinátorka pověřenců SMS-služby s.r.o. (Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/infozadosti-od-rusa-a-timove-hazejte-do-kose/) 

LEGISLATIVA
 

Územní plánování čeká samostatná novela | V pondělí 2. 5. proběhlo na MMR jednání u kulatého stolu, na kterém se řešil základní rámec vývoje právní úpravy územního plánování. Předchozí vláda se podle ministra Bartoše soustředila pouze na stavební řízení a část stavebního zákona, která se věnuje koncepčním nástrojům rozvoje území, byla ignorována. Budoucnost územního plánování je zahalena řadou otázek: které kompetence obcí mají spadat do samostatné působnosti? Jakým způsobem budou dokumentaci pořizovat malé obce? Jak bude řešen případný rozpor mezi plánovací dokumentací státu, kraje a obce?

Zdroj: MMR. Bartoš: Územní plány jsou při stavebním řízení klíčové. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-uzemni-plany-jsou-pri-stavebnim-rizeni-klic 

 

Konec stavu pandemické pohotovosti | Poslanecká sněmovna schválila zrušení stavu pandemické pohotovosti, od čtvrtka 5. 5. tak přestala platit zejména povinnost nošení roušek ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Skončí také veškerá plošná protikoronavirová opatření, která se týkají všech obyvatel, ať už jsou vydaná podle pandemického zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. 


Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila zrušení stavu pandemické pohotovosti. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-zruseni-stavu-pandemicke-pohotovosti/2199895 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

MMR mapuje bytový fond ve vlastnictví obcí | Dotazníkové šetření, kterým se ministerstvo obrací na obce s žádostí o poskytnutí aktuálních informací o bytovém fondu v jejich vlastnictví, má posloužit v souvislosti s pomocí ukrajinským uprchlíkům i k řešení dlouhodobých problémů dostupnosti bydlení. Výsledky šetření budou mít vliv na utváření podpory bytového fondu obcí v nejbližších letech i na řešení současné uprchlické krize. Dotazník můžete vyplnit do 15. května.

Zdroj: MMR. Ministerstvo pro místní rozvoj mapuje bytový fond ve vlastnictví obcí. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-mapuje-bytovy-fond 

LETEM SVĚTEM

 

SMS ČR požaduje větší podporu pro navýšení kapacit MŠ | Představitele Sdružení místních samospráv České republiky intenzivně vyjednávají o maximálním možném rozšíření počtu obcí, které budou moci v IROP žádat o podporu projektů řešících navýšení kapacit mateřských škol. Naposledy se toto téma podařilo prosadit na jednání 19. Národní stálé konference v Litoměřicích. Aktuální hranice skóre oprávněných žadatelů, která je předmětem jednání, je 4 a vyšší.

Zdroj: Tomáš Chmela, místopředseda SMS ČR

Evropská komise považuje zemědělské dotace v ČR za neekologické | Ve svých připomínkách k vládnímu návrhu Strategického plánu Společné zemědělské politiky vyzývá Komise zejména ke snížení závislosti českého zemědělství na fosilních palivech, k většímu omezení pesticidů, ke kladení většího důrazu na biodiverzitu včetně tvorby krajinných prvků, snížení rozlohy monokultur na 20 ha či k rozšíření ochranných pásem. Svými závěry Evropská komise potvrdila platnost cílů Zelené dohody pro Evropu i navzdory ruské agresi a jejím důsledkům a souvislostem. Zdroj: Hnutí DUHA. Podle Evropské komise se musí zemědělské dotace v ČR změnit. Nejsou dostatečně zelené.

Dostupné z: https://www.hnutiduha.cz/aktualne/podle-evropske-komise-se-musi-zemedelske-dotace-v-cr-zmenit-nejsou-dostatecne-zelene

Podpora nezávislosti na ruském plynu pro všechny a komunitní energetika | Česká veřejnost se shoduje na třech základních způsobech, kterými lze substituovat ruský plyn. Jimi jsou zajištění dodávek plynu z jiných zdrojů, zateplování budov a instalace fotovoltaických panelů. Potřeba správné realizace těchto opatření vyvolává řadu otázek: jak správně podpořit energetické komunity? Jak podpořit obnovitelné zdroje energie? Jak zajistit, aby tato opatření byla dostupná domácnostem s nízkými příjmy? Zejména masivní podpora komunitní energetiky je podle Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR významným faktorem i nadějí pro zlepšení situace.

Zdroj: Hnutí DUHA. Podpora zateplování a solárních panelů sníží závislost na plynu, musí však být dostupná všem, shoduje se veřejnost s experty; Komunitní energetika pomůže Česku k energetické nezávislosti. Dostupné z: https://www.hnutiduha.cz/aktualne/podpora-zateplovani-solarnich-panelu-snizi-zavislost-na-plynu-musi-vsak-byt-dostupna-vsem; https://www.hnutiduha.cz/aktualne/komunitni-energetika-pomuze-cesku-k-energeticke-nezavislosti

Nedostupné fotovoltaiky a nově vypsané výzvy pro obecní energetiku | Přestože se rozvoj obecní fotovoltaiky kvůli nedostatečným realizačním kapacitám  o měsíce posouvá, příležitosti pro rozvoj energetiky na obcích rozhodně existují. Doporučenou cestou je zabývat se energetickým managementem. V sektoru energetiky jsou ale vypisovány i další výzvy. Nejen o nich se více dozvíte na webu projektu OBEC 2030: https://obec2030.cz/novinky/nedostupne-fotovoltaiky/  

Zdroj: Michal Svoboda, manažer projektu SMS ČR OBEC 2030

Komunální volby – stanovení počtu členů zastupitelstva | Podle ustanovení § 67 zákona o obcích má zastupitelstvo obce povinnost stanovit počet členů zastupitelstva na nadcházející volební období. Letošní komunální volby se konají 23. a 24. září. Vzhledem k tomu, že počet členů budoucího zastupitelstva musí být stanoven 85 dní přede dnem voleb, vychází konec této zákonné lhůty na 1. července.

Zdroj: § 68 a n. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Jednání vlády a odborů o platech ve veřejné správě začne 25. května | Stanovení tohoto termínu bylo podmínkou pro zrušení stávkové pohotovosti, kterou odbory vyhlásily 1. 5. na úřadech práce. Odbory chtějí s vládou jednat o růstu platů v celém veřejném sektoru i o navýšení minimální mzdy s ohledem na dvojcifernou inflaci.

Zdroj: ČTK. Středula: Jednání vlády a odborů o platech ve veřejné sféře začne 25. května. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stredula-jednani-vlady-a-odboru-o-platech-ve-verejne-sfere-zacne-25-kvetna/2201592 

Vyšlo druhé vydání komentáře zákona o zadávání veřejných zakázek | Druhé vydání velkého komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek vydalo nakladatelství C.H. Beck. Dílo reflektuje současnou výkladovou i aplikační praxi, která vyplývá jak ze zkušeností kolektivu autorů, tak z rozhodovací praxe ÚOHS a soudů. 

Zdroj: Moderní obec. Vyšlo druhé vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Dostupné z: https://moderniobec.cz/vyslo-druhe-vydani-komentare-k-zakonu-o-zadavani-verejnych-zakazek/ 

POZVÁNKA NA WEBINÁŘE

 

Webinář o metodice k odměňování ředitelů škol | V reakci na vydání nové metodiky MŠMT přichystaly SMS-služby v rámci projektu SMS-seminář webinář, kterým vás ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 15:30 provede Petr Halada.

Zdroj: SMS. Nová metodika k odměňování ředitelů škol. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/novy-webinar-nova-metodika-k-odmenovani-reditelu-skol/ 

SLADKÁ TEČKA

 

Přihlašte se do soutěže o nejlepší zpravodaj! | Do 31. 5. mají obce, mikroregiony, svazky obcí či MAS možnost zapojit se do soutěže o nejlepší zpravodaj. Hodnocena bude jak obsahová pestrost a grafická stránka zpravodaje, tak i celkový dojem. „Soutěžící musí zaslat dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu SMARV, Obecní úřad Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25, a to nejpozději do 31. května 2022. V letošním roce již nelze přihlásit elektronicky vydávaná periodika,“ upřesnila členka komise Marie Šuláková. 

Zdroj: SMS ČR. Přihlaste se do soutěže o nejlepší zpravodaj!. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2975-prihlaste-se-do-souteze-o-nejlepsi-zpravodaj 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení