Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z APLIKAČNÍ PRAXE

 

Infožádostmi od Timové se není třeba zabývat | I v tomto vydání si dovolujeme připomenout, že žádosti o informace od paní Timové (a případně pana Rusa), kteří zákona o svobodném přístupu k informacím dlouhodobě zneužívají, není nutné nijak vyřizovat. „Aktuální žádosti mohou samosprávy bez obavy rovnou založit a není nutné je nijak vyřizovat. Také v tomto případě jde o pouhé obtěžování obcí a měst, ve své podstatě o žádné infožádosti nejde,“ vysvětluje 1. místopředseda SMS ČR Oldřich Vávra. Podrobnější vyjádření k této problematice najdete na webu SMS-služeb.

Zdroj: Lenka Matějová, koordinátorka pověřenců SMS-služby s.r.o. (Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/infozadosti-od-rusa-a-timove-hazejte-do-kose/) 

LEGISLATIVA
 

MMR začalo vyhodnocovat připomínky k novele stavebního zákona | Těch dorazilo na resort místního rozvoje několik stovek. Příčinami snížení celkové kvantity připomínek oproti 8 000, které dorazily ke stavebnímu zákonu minulé vlády, jsou podle Bartoše předcházející jednání s partnery i vypracování hodnocení dopadů regulace (RIA). Novela však zároveň nezapracovává všechny předpokládané a potřebné změny tohoto předpisu a práce na něm ještě zdaleka není u konce. Podle ministerstva by měla být novela schválena do konce tohoto roku. Z území lze stále zaznamenat ostrou kritiku proti centralizaci veřejné správy na úseku stavebnictví.

Zdroj: MMR. Bartoš: Začínáme transparentně vyhodnocovat došlé připomínky k novele stavebního zákona. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-zaciname-transparentne-vyhodnocovat-dosle-p; MF Dnes Severní Čechy: Starostové tvrdě bojují za stavební úřady, s. 11, datum vydání: 13. 5. 2022

Volby do zastupitelstev obcí 2022 – přehled termínů a lhůt | ​Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím č. 81/2022 Sb. na 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí. Ministerstvo vnitra vydalo k těmto volbám tabulkový přehled termínů a lhůt, které vyplývají ze zákona č. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a z prováděcí vyhlášky k němu. Přehled je k dispozici na tomto odkaze: https://www.mvcr.cz/volby/soubor/prehled-terminu-a-lhut-pro-komunalni-volby-v-roce-2022.aspx

Zdroj: MV. Volby do zastupitelstev obcí a Senátů 2022. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx 

Povinnost vést spisovou službu v atestované elektronické formě odložena | Od 1. 1. 2025 měli mít veřejnoprávní původci včetně obcí povinnost využívat pouze atestované elektronické systémy spisové služby. Novelizační zákon č. 89/2022 Sb., který byl 27. 4. publikován ve Sbírce zákonů, však účinnost této - pro mnohé starosty nepopulární - změny odsunul až na 1. 1. 2026.

Zdroj: Sbírka zákonů

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

Výzva na podporu nestátních neziskových organizací | 47 milionů korun je připraveno na podporu práce a činnosti nestátních neziskovek. Žádosti o dotace cílí na tyto oblasti: Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni. Žádosti budou přijímány do 10. června 2022, do 12 hodin, podávat je lze prostřednictvím datové schránky.

Zdroj: MMR. MMR: Pro nestátní neziskové organizace je připraveno 47 milionů korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pro-nestatni-neziskove-organizace-je-pripraven

Ministr vnitra navrhuje řešení specifických situací s uprchlíky | Podle Rakušana je nutné vyřešit situaci, kdy se na českých nádražích shlukují osoby, které jako občané ukrajinské i maďarské národnosti nemají právo na dočasnou ochranu ani na žádné sociální dávky. Probíhají tak jednání s maďarskými veřejnými činiteli, ministr vnitra zdůraznil požadavky důkladnější kontroly na maďarské straně. Další jednání se vedou s romskými organizacemi, hejtmany a neziskovým sektorem. 

Zdroj: MV. Prověřujte rychle a efektivně, požádal ministr vnitra Vít Rakušan svůj maďarský protějšek. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/proverujte-rychle-a-efektivne-pozadal-ministr-vnitra-vit-rakusan-svuj-madarsky-protejsek.aspx

Vláda schválila aktualizaci Plánu odpadového hospodářství | Reaguje tak na změnu v národní i evropské legislativě na úseku odpadového hospodářství. Nově jsou tak do materiálu zakomponovány cíle novelizovaných evropských směrnic, zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech a je tak v souladu s Operačním programem Životní prostředí 2021 +. Již letos chce MŽP začít přípravu nového POH na období 2025–2035.

Zdroj: MŽP. Vláda schválila aktualizaci Plánu odpadového hospodářství. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220511-Vlada-schvalila-aktualizaci-Planu-odpadoveho%20hospodarstvi 

LETEM SVĚTEM

 

České školství v mapách | ​Česká školní inspekce zveřejnila novou publikaci, ve které přibližuje pohled na témata vzdělávání optikou jednotlivých území, a to jak v širším kontextu vzdělávacích souvislostí, tak i v rámci jiných faktorů, které vzdělávání ovlivňují. V této analýze jsou k dispozici dosud nezveřejněná, ale i známá a nově vizualizovaná data o tom, jak kvalitní je úroveň škol v daném okrese.

Zdroj: ČŠI. České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceske-skolstvi-v-mapach

Blíží se termín pro zaplacení daně z nemovitosti | Poslední obálky od finanční správy by měly majitelům nemovitostí dorazit 25. května, přičemž lhůta pro zaplacení daně končí 31. května. Úpravu koeficientu pro výpočet této daně si obce stanovují v samostatné působnosti, letos k jeho změně přistoupilo 5 obcí.

Zdroj: Deník. Daň z nemovitosti: Termín se blíží, obce se hlásí. Lidem už chodí složenky. Dostupné z: https://www.denik.cz/ekonomika/dan-z-nemovitosti-ekonomika.html

Sberbank v likvidaci | Řada územních samosprávných celků se stále nemůže dostat ke svým finančním prostředkům. Stát přislíbil postiženým obcím výplatu příspěvku za výkon státní správy předčasně, tedy teď v květnu, a to za celý rok. O tom, co znamená likvidace pro postižené věřitele, si můžete poslechnout v rozhovoru s odborníky, který proběhl ve studiu leagleone v Praze Na Děkance.

Zdroj: leagleone. SBERBANK – Kdy uvidí klienti své peníze? Dostupné z: https://najdipravnika.online/obsah/sberbank-kdy-uvidi-klienti-sve-penize/ 

POZVÁNKy a soutěže

 

Webinář o nové metodice k odměňování ředitelů škol - čtvrtek 19.5. 15:30 - 16:30 | Uplynulo jen několik týdnů od chvíle, kdy MŠMT zveřejnilo metodiku odměňování ředitelů škol. V reakci na to jsme v rámci projektu SMS-seminář připravili webinář pod vedením Petra Halady, který je určen jak zřizovatelům, tak vedení škol. Lektor vás seznámí s doporučenými postupy pro efektivní a objektivní hodnocení kvality práce ředitele, které metodika obsahuje, a podělí se o své dlouholeté praktické zkušenosti na poli odměňování školského managementu.

Zdroj: SMS. Nová metodika k odměňování ředitelů škol, dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/novy-webinar-nova-metodika-k-odmenovani-reditelu-skol/ 

Obce opět soutěží o nejlepší inovace | ​Sdružení místních samospráv ČR a platforma Obec 2030 vyhlašují už druhý ročník soutěže inovativních obcí na poli soběstačné energetiky a řešení, která jsou prospěšná pro životní prostředí. Vzhledem k aktuální situaci s cenami energií, nejistotě související s válkou na Ukrajině nebo enviromentálním výzvám jsou tato témata pro obce mimořádně důležitá. Uskutečněné projekty mohou přihlašovat obce napříč Českou republikou do konce letošního srpna. Více na webu OBEC 2030: https://obec2030.cz/novinky/soutez-tz/ 

Zdroj: Obec 2030. energetická soběstačnost a odpovědnost k životnímu prostředí. Obce opět soutěží o nejlepší inovace. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/soutez-tz/ 

SMS-služby představí obcím a školám své služby online | Ve středu 25. května od 11:00 do 12:00 se v prostředí Google Meet uskuteční setkání s koordinátory jednotlivých služeb, které obcím a školám SMS-služby poskytují. Seznámit se tak budete moci s vedením našich pověřenců nebo se dozvědět více o dotačním poradenství nebo administraci veřejných zakázek. Stranou nezůstane ani strategické plánování a naše další služby. 

SLADKÁ TEČKA

 

Vesnice roku 2022 | To je titul, o který se letos uchází 175 obcí napříč republikou. V průběhu května a června navštíví přihlášené obce krajské hodnotitelské komise, které vyberou krajské vítěze. Ti postoupí do celostátního kola, jehož hodnocení bude probíhat na přelomu srpna a září. Vítěz bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Zdroj: Vesnice roku. Do soutěže Vesnice roku 2022 se přihlásilo 175 obcí. Dostupné z: https://vesniceroku.cz/62-do-souteze-vesnice-roku-2022-se-prihlasilo-175-obci/?news_page=  


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení