Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

 

odpuštění daňových dluhů

 

MF připravilo zákon, kterým dojde k odpuštění některých daňových dluhů a nedoplatků | Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů a nedoplatků sleduje za cíl odpuštění vybraného příslušenství u daňových dluhů a eliminaci bagatelních nedoplatků. Součástí návrhu je také zmocnění ÚSC k vydání usnesení zastupitelstva, kterým lze aplikaci zákona vztáhnout na plnění spravovaná jeho orgány. Vládní návrhy by měly nabýt účinnosti 1. července 2023.

Zdroj: memorandum MF. Č.j.: MF-3412/2023/32-2

LEGISLATIVA
 

Vláda upraví své programové prohlášení | Premiér Fiala uvedl v sobotu 18. února, že vláda na přelomu února a března schválí úpravu programového prohlášení. Mělo by se tak vyjasnit, kde bude kabinet hledat úspory ve státním rozpočtu, či jaké parametry bude mít důchodová reforma.

Zdroj: ČTK. Vláda upraví programové prohlášení, představí úspory a změny důchodů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-upravi-programove-prohlaseni-predstavi-uspory-a-zmeny-duchodu/2327717

Poslanci projednají zásadní změny ve volbách | Návrh zákona o správě voleb čeká projednání v Poslanecké sněmovně. Novinkou bude například podání žádosti o voličský průkaz na kterémkoli obecním úřadě, pevně daný termín komunálních, krajských a senátních voleb začátkem října nebo stálejší vymezení senátních volebních obvodů.

Zdroj: MV. Poslanci projednají zásadní změny ve volbách. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/poslanci-projednaji-zasadni-zmeny-ve-volbach.aspx

Vláda schválila snížení červnové mimořádné valorizace penzí | V pondělí 20. února schválila vláda návrh novely se snížením červnové mimořádné valorizace důchodů. Podle novely by se zásluhová procentní část penzí měla zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Sněmovna má začít návrh schvalovat zítra, a to zrychleně ve stavu legislativní nouze. 

Zdroj: ČTK. Vláda schválila návrh novely se snížením červnové mimořádné valorizace penzí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-navrh-novely-se-snizenim-cervnove-mimoradne-valorizace-penzi/2328330; Ke spornému snížení růstu důchodů se Sněmovna sejde příští úterý v 10:00. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ke-spornemu-snizeni-rustu-duchodu-se-snemovna-sejde-pristi-utery-v-10-00/2329205; vláda ČR. Vláda schválila upravené parametry valorizace důchodů. Průměrný starobní důchodce dostane o 760 korun více. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-upravene-parametry-valorizace-duchodu--prumerny-starobni-duchodce-dostane-o-760-korun-vice-203160/

Zeman podepsal zákon proti šíření teroristického obsahu na internetu | Policisté budou moci přikázat českým i evropským pronajímatelům serverů pro webové stránky znepřístupnění případného teroristického obsahu. Návrh ve středu 22. února podepsal prezident Miloš Zeman. Zákon nabude účinnosti 15. dnem po zveřejnění ve sbírce.

Zdroj: ČTK. Zeman podepsal zákon proti šíření teroristického obsahu na internetu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-podepsal-zakon-proti-sireni-teroristickeho-obsahu-na-internetu/2329620

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Výzva MMR pro neziskové organizace | Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří nestátní neziskové organizace, které se zaměřují na bezbariérovost, poradenství v oblasti bydlení, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, regionů, měst a obcí. Pro rok 2023 má ve výzvě připraveno 55 milionů korun.

Zdroj: MMR. MMR: Částkou 55 milionů podpoříme neziskové organizace v oblastech dostupného bydlení, cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-castkou-55-milionu-podporime-neziskove-organiz

MV vytvořilo nový informační systém mezinárodní ochrany IS AZYL III | Ministerstvo vnitra vybudovalo nový informační systém pro evidenci osob a řízení v oblasti mezinárodní ochrany v České republice IS AZYL III. Hlavními uživateli budou především pracovníci odboru azylové a migrační politiky MV, dále pak Policie ČR, soudy atd. 

Zdroj: MV. Ministerstvo vnitra vytvořilo nový informační systém mezinárodní ochrany IS AZYL III. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-vytvorilo-novy-informacni-system-mezinarodni-ochrany-is-azyl-iii.aspx

29 milionů na zlepšování dochovaných přírodních a kulturních hodnot krajiny | MŽP spustilo výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu. Slouží především k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny a zajišťuje management cenných přírodních lokalit.

Zdroj: MŽP. Na zlepšování dochovaných přírodních a kulturních hodnot krajiny míří 29 milionů. Příjem žádostí odstartoval. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230217_29-milionu-na-zlepsovani-prirodnich-a-kulturnich-hodnot-krajiny-z-Programu-pece-o-krajinu

LETEM SVĚTEM

 

Zpětný odběr PET lahví a plechovek dorazil i do Česka | Zákazníci řetězců Kaufland a Lidl si mohou v šesti prodejnách po celé zemi vyzkoušet vracet kromě skleněných lahví i další nápojové obaly a podpořit tak principy udržitelnosti. Pilotní projekt vychází z mezinárodní strategie REset Plastic obchodní skupiny Schwarz, jíž jsou Kaufland i Lidl součástí.

Zdroj: MŽP. Zpětný odběr PET lahví a plechovek dorazil i do Česka. Zákazníci řetězců Kaufland a Lidl si jej mohou vyzkoušet v šesti prodejnách po celé zemi. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230223_Zpetny-odber-PET-lahvi-a-plechovek-dorazil-i-do-Ceska

Výkonová data za tento školní rok | MŠMT zveřejnilo výkonová data za školní rok 2022/2023. Je možné se z nich dozvědět počty jednotlivých stupňů škol, počty žáků, kteří je navštěvují, kolik učitelů v nich učí nebo počty asistentů pedagoga.

Zdroj: MŠMT. Výkonová data škol za rok 2022/2023. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vykonova-data-skol-za-rok-2022-2023

Nezapomeňte na povinnost zveřejnit výroční zprávu podle infozákona  | Představitelům obcí bychom rádi připomněli blížící se povinnost zveřejnit výroční zprávu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výroční zprávu musí zpracovat a zveřejnit každý povinný subjekt, mezi které patří samozřejmě i obce.

Zdroj: SMS-služby. Nezapomeňte na povinnost zveřejnit výroční zprávu podle infozákona. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/nezapomente-na-povinnost-zverejnit-vyrocni-zpravu-podle-infozakona/ 

Povolební komplikace a jejich řešení | V průběhu měsíce října se ve většině obcí uskutečnila po zářijových komunálních volbách ustavující zasedání zastupitelstev. Standardně zvolení členové zastupitelstva zvolí starostu, místostarostu a další členy rady obce a začne běžné fungování orgánů obce. V praxi se lze ovšem setkat s různými případy povolebního dění.

Zdroj: DVS. Možné povolební komplikace a jejich řešení. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6890052

Jak se mění struktura výdajů obcí | Obce financují z rozpočtu celou škálu výdajů. V některých případech i za pomoci dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů. Přehled vývoje významných oblastí výdajů zpracovala Věra Kameníčková pro Deník veřejné správy.

Zdroj: DVS. Jak se mění struktura výdajů obcí. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6890314

Komunitní energetika a legislativní podpora | Komunitní energetika je systém výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných skupinou občanů, obcí nebo dalších komunit. Takto fungující společenství však v Česku nejsou obvyklá a pro jejich právní zakotvení zatím neexistuje zákonná úprava. 

Zdroj: DVS. Komunitní energetika a legislativní podpora. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6891408

Ohlédnutí za loňským ročníkem soutěže OBEC 2030 | Soutěž OBEC 2030 každoročně prezentuje projekty, které inovativním způsobem řeší oblasti energetiky a péče o životní prostředí. Letošní ročník bude brzy vyhlášen. Již nyní můžete o účasti v soutěži uvažovat a zamyslet se nad projektem, který by bylo možné přihlásit. Pro inspiraci se pojďme inspirovat vítězi loňského ročníku 2022.

​​Více na: https://obec2030.cz/novinky/soutez-ohlednuti/

pozvánkA

 

URBATECH | Od 30. března do 1. dubna bude probíhat v Českých Budějovicích 1. ročník odborných konferencí a výstavy pro zástupce samosprávy, vedení měst a obcí. První den konference se bude tematicky věnovat klimatickým změnám a hospodaření s vodou, druhý den se zaměří na energetickou soběstačnost.

Zdroj: SMS ČR. URBATECH. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/urbatech-3212cs.html

Motivační semináře k soutěži Vesnice roku | Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova ve spolupráci s finalisty soutěže vás srdečně zvou na motivační semináře Vesnice roku 2023 v Programu obnovy venkova.

Zdroj: SMS ČR. Motivační semináře k soutěži vesnice roku. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/motivacni-seminare-k-soutezi-vesnice-roku-3209cs.html

Zákon o obcích: paragraf za paragrafem | Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

Zdroj: SMS-služby. Zákon o obcích: paragraf za paragrafem. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/

SLADKÁ TEČKA

 

Jak na kamery v obcích a na školách? | To se dozvíte v dalším díle webináře ze série GDPR prakticky, který se uskuteční v úterý 28. února od 13 hodin. Proběhne na platformě Google Meet, kde se snadno připojíte prostřednictvím tohoto odkazu: meet.google.com/fde-jexi-skp


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení