SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Ve vyhlášce je nově stanoveno, že ředitel školy může úplatu snížit nebo odpustit těm, kteří pobírají přídavky na děti. Chtěla bych se zeptat, jestli musíme v těchto případech úplatu zcela odpustit, nebo zda je postačující její snížení na polovinu (takto to máme uvedeno ve vnitřním řádu). Doposud jsme nikomu úhradu neodpouštěli, všichni rodiče nám úplatu uhradili. A ještě bych se chtěla zeptat, jak případně rozlišovat, komu úhradu odpustit (pokud je to skutečně nutné) a komu jen snížit. Nemáme žádný přehled o finanční situaci jednotlivých rodin a podle toho, jaké částky si vozí děti např. na školní výlety, zájezdy, kurzy apod. tak lze odvodit, že mají peněz dost. Lze použít ještě nějaká další kritéria pro odpuštění/snížení úplaty, která v legislativě nejsou uvedená?

 

Co se týče snížení či osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání, je to čistě v rozhodovací pravomoci ředitele. Do ust. § 11 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (dále jen „vyhláška“), zákonodárce výslovně vložil slovo „může“. Tímto řediteli školy předal rozhodovací pravomoc, zda snížit či osvobodit od úplaty za zájmové vzdělávání (dále jen „úplata“), či nikoliv. 

Pokud se však pro snížení či osvobození od úplaty rozhodnete, tak se již budete muset řídit podmínkami uvedenými v § 11 odst. 3 a 4 vyhlášky. Jedná se o tzv. taxativní výčet podmínek, od kterých se nemůžete odchýlit. Nemůžete si tedy zvolit vlastní pravidla pro snižování či osvobozování od úplaty.

Nejedná se však o kumulativní výčet podmínek, proto postačí, pokud účastník (či jeho zákonný zástupce) pro snížení či osvobození od úplaty splní alespoň některou z uvedených podmínek.

Další podmínkou pro to, aby ředitel školy mohl snížit či osvobodit od úplaty, je, že účastník je povinen prokázat řediteli školy, že splňuje některou z podmínek uvedených v § 11 odst. 3 písm. a) až c) vyhlášky.

Pokud o snižování či osvobozování od úplaty uvažujete, je možné rodiče dětí o této možnosti informovat a případně je poučit nutnosti tuto skutečnost prokázat.

Závěrem:

  1. Ředitel školy není povinen snižovat či osvobozovat od úplaty, a to ani za splnění podmínek pro snížení či osvobození od úplaty.
  2. Pokud někdo splňuje podmínky pro snížení či osvobození od úplaty dle § 11 odst. 3 písm. a) až c) vyhlášky, musí to řediteli prokázat. Pokud toto účastník neprokáže, nemůžete mu poskytnout slevu či osvobození.
  3. Účastník dále nemusí prokazovat podmínky uvedené v § 4 odst. a) a b) vyhlášky.

To, jak rozlišovat, komu úplatu odpustit a komu jen snížit, je čistě v pravomoci ředitele. Podstatné je však zachovat zásadu rovnosti vyplývající z § 2 odst. 1 písm. a) školského zákona. Není možné, aby byl za stejných podmínek jeden účastník osvobozen a druhý nikoliv.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení