SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Může být členem školské rady zvolena pedagogickými pracovníky školy vychovatelka školní družiny?

 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon neupravuje požadavky na členy školské rady. Jediné omezení se nachází v § 167 odst. 2 tohoto zákona, kde je psáno, že členem školské rady nemůže být ředitel školy. Obdobný závěr je obsažený i v komentáři ke školskému zákonu In: RIGEL, Filip, BAHÝĽOVÁ, Lenka, MORAVEC, Ondřej, PUŠKINOVÁ, Monika, KUDROVÁ, Veronika. Školský zákon. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 737–738, marg. č. 7.

ŠkolZ nestanoví žádná omezení, pokud jde o předpoklady pro výkon funkce člena školské rady. Pouze nepřímo [na základě § 21 odst. 1 písm. c)] lze dovodit požadavek zletilosti (viz níže), aniž existuje zákonné zmocnění, na jehož základě by mohl předpoklady pro výkon funkce, a tedy podmínky kandidatury stanovit zřizovatel ve volebním řádu. Proto je nutno trvat na tom, že je věcí volitelů, koho do školské rady zvolí, tj. volební řád nesmí stanovovat předpoklady pro výkon funkce nad rámec zákona (např. vztahem ke škole, získáním petice na podporu kandidatury apod.). Takové omezení by bylo nezákonné.“

Závěrem lze tedy shrnout, že pedagogičtí pracovníci v souladu s § 167 odst. 2 školského zákona mohou vychovatelku školní družiny zvolit jako člena školské rady.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení