Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

 

zákon o ochraně oznamovatelů

 

Zákon o ochraně oznamovatelů míří do Senátu | V pátek 21. dubna schválila Sněmovna nový zákon, díky kterému se oznamovatelé protiprávního jednání dočkají ochrany před případnou odvetou ze strany svých nadřízených. Vládní předlohu vztáhli poslanci vedle trestných činů i na závažné přestupky s horní hranicí postihu alespoň 100 000 Kč. Poslanecké návrhy, podle nichž by se ochrana týkala také anonymních oznamovatelů, však dolní komora odmítla. Návrh zákona se dotýká také obcí a škol.

Zdroj: SMS-služby. Zákon o ochraně oznamovatelů schválen Sněmovnou. Jaké dopady bude mít pro obce a školy? Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/zakon-o-ochrane-oznamovatelu-schvalen-snemovnou-jake-dopady-bude-mit-pro-obce-a-skoly/ 

LEGISLATIVA
 

Novela zákona o zaměstnanosti schválena vládou | Vláda schválila návrh novely se zpřísněním pravidel pro pracovní agentury a s novou definicí nelegální práce. Změny by měly začít platit od ledna 2024.  Novela podle Jurečky mimo jiné posiluje kontrolu, zvyšuje pokuty a upřesňuje, kdy je možné povolení ke zprostředkování zaměstnání agentuře odebrat.

Zdroj: ČTK. Vláda schválila novelu se zpřísněním pro agentury a definicí nelegální práce. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-se-zprisnenim-pro-agentury-a-definici-nelegalni-prace/2357506; MPSV. Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, posiluje ochranu agenturních zaměstnanců. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-zamestnanosti-posiluje-ochranu-agenturnich-zamestnancu

Jednání politiků vládní koalice o konsolidačním balíčku | V jednáních o balíčku ke konsolidaci veřejných financí budou politici stran vládní koalice pokračovat příští úterý. Debatují o šesti desítkách opatření. Dál počítají s tím, že vybraný soubor kroků k ozdravení financí představí do poloviny května. 

Zdroj: ČTK. V jednání o konsolidačním balíčku budou politici koalice pokračovat v úterý. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-jednani-o-konsolidacnim-balicku-budou-politici-koalice-pokracovat-v-utery/2357305

MV připravilo nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR | Digitalizace pobytové agendy, nový systém registrace občanů EU či posílení role tzv. garanta. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující vstup a pobyt cizinců na našem území. Návrh rozeslalo ministerstvo do připomínkového řízení. 

Zdroj: MV. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-pripravilo-novy-zakon-upravujici-pobyt-cizincu-na-uzemi-cr.aspx

Nová evropská legislativa pomůže snižovat neoprávněné rozdíly v odměňování |V pondělí 24. dubna byla formálně na unijní úrovni přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování. Cílem je zamezit diskriminaci, kdy ženy za stejnou či rovnocennou práci dostávají méně zaplaceno. 

Zdroj: MPSV. Nová evropská legislativa pomůže snižovat neoprávněné rozdíly v odměňování žen a mužů. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nova-evropska-legislativa-pomuze-snizovat-neopravnene-rozdily-v-odmenovani-zen-a-muzu

Sněmovna schválila novelu zákona o elektronických komunikacích | Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve 3. čtení novelu zákona o elektronických komunikacích z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Ta upravuje slevu z ceny tarifu, zlepšuje kontrolu a zpřísňuje povinnosti mobilních operátorů týkající se bezpečnosti sítí. 

Zdroj: MPO. Adresný příspěvek na volání nebo opatření proti rozesílaní spamu. Sněmovna schválila novelu zákona o elektronických komunikacích. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/adresny-prispevek-na-volani-nebo-opatreni-proti-rozesilani-spamu--snemovna-schvalila-novelu-zakona-o-elektronickych-komunikacich--273927/

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Metodické doporučení č. 3.1 k úpravě a regulaci místních poplatků | Ministerstvo vnitra zveřejnilo Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 3.1, které se zabývá procesem tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek, jimiž jsou regulovány místní poplatky.

Zdroj: MV. Metodické materiály ODK. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

MMR spouští v rámci projektu Bydlení pro život program Nájemní bydlení | Státní fond podpory investic spouští program Nájemní bydlení. Ten podpoří 800 miliony korun výstavbu hlavně obecních nájemních bytů. Ministr Ivan Bartoš při té příležitosti představil sérii souvisejících kroků, kterými resort plánuje zlepšit bytovou situaci v České republice. 

Zdroj: MMR. Bartoš: Do dostupného bydlení chceme v příštích letech dostat přes 20 miliard korun. MMR představilo projekt Bydlení pro život. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-do-dostupneho-bydleni-chceme-v-pristich-let

30 milionů na opravy malých vodních nádrží | Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích. Výzva byla pro žadatele otevřena 26. dubna.

Zdroj: MŽP. Opravte si rybníček a pomozte se zadržováním vody v krajině. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230426_Opravte-si-rybnicek-a-pomozte-se-zadrzovanim-vody-v-krajin%C4%9B

Hnutí STAN potvrdilo Bekovu nominaci do čela školství a Dvořákovu do vlády | Hnutí STAN navrhne do funkce ministra školství dosavadního ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka a na jeho místo nynějšího náměstka ministra zahraničí Martina Dvořáka. 

Zdroj: ČTK. Hnutí STAN potvrdilo Bekovu nominaci do čela školství a Dvořákovu do vlády. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hnuti-stan-potvrdilo-bekovu-nominaci-do-cela-skolstvi-a-dvorakovu-do-vlady/2356659

Vláda schválila dohodu ČR s USA o obranné spolupráci | Vláda ve středu 26. dubna schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci (DCA). Smlouva má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku. Dokument budou muset ještě po podpisu ministry obrany schválit obě komory Parlamentu a podepsat prezident. 

Zdroj: ČTK. Vláda schválila dohodu ČR s USA o obranné spolupráci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-dohodu-cr-s-usa-o-obranne-spolupraci/2357450

LETEM SVĚTEM

 

OBCHŮDEK bude pokračovat | Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ je již všeobecně rozšířen po celé republice. Cílem programu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), je podpora podnikatelského prostředí zaměřeného na obslužnost venkova. 

Zdroj: DVS. OBCHŮDEK bude pokračovat. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6901297

Aktuální výsledky hospodaření obcí 2022 | Aktuální výsledky hospodaření obcí v roce 2022 publikuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat z portálu www.informaceoobcich.cz. Obce hospodařily s příjmy 317,2 miliardy korun a s výdaji ve výši 307,3 miliardy.

Zdroj: DVS. Výdaje obcí se v roce 2022 zvýšily o 14 %, příjmy jen o 11 %. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6902717

Co přinesla novela zákona o svobodném přístupu k informacím? | V loňském roce byla Parlamentem ČR schválena novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která její podobu výrazně ovlivnila a řadu změnznamenala i pro obce. Jejich přehled přínášíme v článku na našich webových stránkách.

Zdroj: SMS-služby. Co přinesla novela zákona o svobodném přístupu k informacím? Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/co-prinesla-novela-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/ 

Jaké změny nás letos čekají ve veřejném zadávání? | Na konci letošního března schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ta má přinést řadu změn, s nimiž naše čtenáře ve svém informativním článku seznamuje kolega Prokop Šulák.

Zdroj: SMS-služby. Sněmovna schválila komplexní novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Co nového přinese? Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/snemovna-schvalila-komplexni-novelu-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-co-noveho-prinese/ 

Pavel kritizoval komunikaci vlády s kraji a obcemi | Prezident Petr Pavel při návštěvě Libereckého kraje kritizoval komunikaci vlády s kraji a obcemi o rušení poboček České pošty a finančních úřadů. Na tiskové konferenci poznamenal, že záměr nebyl nijak konzultován s hejtmany a starosty. Apeloval také na decentralizaci státních i dalších institucí.

Zdroj: ČTK. Pavel kritizoval komunikaci vlády s kraji a obcemi o rušení poboček pošty. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-kritizoval-komunikaci-vlady-s-kraji-a-obcemi-o-ruseni-pobocek-posty/2354688

Rakušan se kvůli zakázce na CzechPointy obrátil na státní zastupitelství | Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se kvůli zakázce na modernizaci projektu CzechPoint obrátil na státní zastupitelství. Interní kontrola totiž potvrdila nesrovnalosti v zakázce. Upozornil na to web Neovlivní.cz, informaci Rakušan potvrdil na Twitteru

Zdroj: ČTK. Rakušan se kvůli zakázce na CzechPointy obrátil na státní zastupitelství. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rakusan-se-kvuli-zakazce-na-czechpointy-obratil-na-statni-zastupitelstvi/2357817

Arnika vyhlásila další ročník ankety Alej roku | V sobotu 22. dubna 2023 proběhla v Bruntálu Alejová slavnost, která zakončila anketu Alej roku 2022. „Nominovat aleje za rok 2023 bude moct zanedlouho kdokoli, prostřednictvím nominačního formuláře na www.alejroku.cz.“ uvedla koordinátorka ankety Alej roku Denisa Hronová.

Zdroj: DVS. Arnika vyhlásila další ročník ankety Alej roku na Alejové slavnosti v Bruntálu. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6902401

pozvánky

 

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“, který se uskuteční v náhradním termínu 23. května, mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 23.5.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/

Území obce | Komentář k ustanovení § 18 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-18-uzemi-obce/

sladká TEČKA

 

ČHMÚ: Kvalita ovzduší v ČR zůstala i přes energetickou krizi dobrá | Kvalita ovzduší v Česku zůstala loni dobrá i přesto, že se část lidí kvůli vysokým nákladům na energie vrátila k levnějším způsobům vytápění. V některých obcích ale odborníci zaznamenali v souvislosti s energetickou krizí zhoršení kvality vytápění domácností.

Zdroj: ČTK. ČHMÚ: Kvalita ovzduší v ČR zůstala i přes energetickou krizi dobrá. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/chmu-kvalita-ovzdusi-v-cr-zustala-i-pres-energetickou-krizi-dobra/2357995


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení