Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

 

DTMKA SE PŘEDSTAVUJE

 

DTMka se představuje | Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) připravilo řešení pro všechny obce, které chtějí pomoci s agendou digitální technické mapy. S unikátním projektem, který nese název DTMka, se nyní můžete seznámit díky zbrusu novému spotu a podrobnosti o DTMce najdete také v přiloženém letáku nebo na webových stránkách https://www.dtmka.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@dtmka.cz. DTMka je tu pro vás!  

Zdroj: SMS ČR. DTMKA SE PŘEDSTAVUJE. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/dtmka-se-predstavuje-3268cs.html 

zákon o střetu zájmů

 

Povinnost podat průběžné oznámení se blíží | Do 30. června je třeba podat průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů. A protože řada z veřejných funkcionářů bude tuto povinnost plnit poprvé, připravili jsme si instruktivní webinář, na kterém poskytneme praktický návod, jak se s tímto úkolem bez potíží a zaváhání vyrovnat. 

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Podáváme průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů - krok za krokem! / Jan Horník / 16.5.2023 (09:00 - 11:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/podavame-prubezne-oznameni-podle-zakona-o-stretu-zajmu-krok-za-krokem--jan-hornik-16-5-2023--09-00-11-00-/ 

LEGISLATIVA
 

Změna pravidel pro veřejné opatrovnictví na obzoru? | Již řadu let poukazuje Sdružení místních samospráv ČR na komplikace, které některým obcím přináší veřejné opatrovnictví osob s omezenou svéprávností. SMS ČR proto iniciovalo jednání zástupců obcí se zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti. Sdružení mimo jiné prosazuje, aby mezi sebou mohly obce uzavírat pro tyto účely veřejnoprávní smlouvy.

Zdroj: SMS ČR. ZMĚNA PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ NA OBZORU? SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR SE PODAŘILO OTEVŘÍT PŘEHLÍŽENÉ TÉMA. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/zmena-pravidel-pro-verejne-opatrovnictvi-na-obzoru-sdruzeni-mistnich-samosprav-cr-se-podarilo-otevrit-prehlizene-tema-3269cs.html

Ústavní soud kritizuje absenci zákona o sociálním bydlení | Nejistota spojená s bydlením může podle Ústavního soudu ohrozit důvěru lidí v demokratický právní stát. Česku podle něj chybí zákon o sociálním bydlení. Soud sice zamítl stížnost nájemníků obecních bytů v Olomouci, avšak v nálezu zároveň zkritizoval systémové nedostatky bydlení v Česku.

Zdroj: ČTK. ÚS: V Česku chybí zákon o sociálním bydlení, jde prý o neudržitelný stav. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/us-v-cesku-chybi-zakon-o-socialnim-bydleni-jde-pry-o-neudrzitelny-stav/2360121

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude moci v některých případech pro účely své práce využívat přístup k policejním odposlechům telekomunikačního provozu. Ve středu 3. května vložila do zákona o ochraně hospodářské soutěže tuto možnost Sněmovna.

Zdroj: ČTK. Antimonopolní úřad zřejmě získá právo využívat policejní odposlechy. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/antimonopolni-urad-zrejme-ziska-pravo-vyuzivat-policejni-odposlechy/2360092

Názory na konsolidační balíček se sbližují | Názory koaličních stran ohledně konsolidačního balíčku se postupně sbližují, dohoda je časově blízko. Novinářům to po více než šestihodinovém jednání lídrů řekl ve středu 3. května Zbyněk Stanjura. Kabinet chce představit nejpozději v polovině května jak konsolidační balíček, tak důchodovou reformu. 

Zdroj: ČTK. Stanjura: Názory na konsolidační balíček se sbližují, dohoda je blízko. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stanjura-nazory-na-konsolidacni-balicek-se-sblizuji-dohoda-je-blizko/2360674

Vláda schválila věcný záměr zákona o správě informací o stavbě | Vláda schválila věcný záměr zákona, při jehož následné aplikaci formou nového způsobu zajišťování a organizace přípravy, provádění a provozu staveb s pomocí vytvořeného digitálního informačního modelu bude levnější a efektivnější realizace nových staveb i jejich následný provoz. 

Zdroj: MPO. Digitalizace, snížení nákladů na nové stavby i jejich provoz. Vláda schválila věcný záměr zákona o správě informací o stavbě. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/digitalizace--snizeni-nakladu-na-nove-stavby-i-jejich-provoz--vlada-schvalila-vecny-zamer-zakona-o-sprave-informaci-o-stavbe--274157/

Pavel pověřil Beka řízením MŠMT a jmenoval Dvořáka ministrem pro EU | Prezident Petr Pavel ve čtvrtek 4. května na Pražském hradě pověřil Mikuláše Beka řízením ministerstva školství a jmenoval Martina Dvořáka (oba STAN) ministrem pro evropské záležitosti. 

Zdroj: ČTK. Pavel pověřil Beka řízením MŠMT a jmenoval Dvořáka ministrem pro EU. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-poveril-beka-rizenim-msmt-a-jmenoval-dvoraka-ministrem-pro-eu/2360659

Z vlády a MINISTERSTEV

 

7 miliard pro hasiče a ostatní složky IZS | MMR vyhlásilo tři výzvy na podporu výkonu činnosti základních složek IZS. Víc než 4 miliardy korun míří do projektů na území celé ČR prostřednictvím 19. výzvy IROP. Přes 2 miliardy je připraveno v 18. výzvě a více než 1 miliarda v 17. výzvě. Dalších 398 milionů korun bylo vyčleněno pro komunitně vedený místní rozvoj a cílí na sbory dobrovolných hasičů.

Zdroj: MMR. Pro hasiče a ostatní složky IZS jsme připravili více než 7 miliard korun z evropských fondů. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/pro-hasice-a-ostatni-slozky-izs-jsme-pripravili-vi

MMR zveřejnilo metodiku vymezování zelené infrastruktury | Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo jako hlavní výstup projektu “Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území“ metodiku, kterou je možno použít při zpracování územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb. nebo v budoucnu při zpracování územního plánu podle zákona č. 283/2021 Sb. 

Zdroj: MMR. MMR zveřejnilo metodiku vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci

105 milionů na klimatické vzdělávání | V Česku vznikne celá řada vzdělávacích programů pro školy i veřejnost. Organizacím jako jsou envicentra posílá MŽP finanční stimul ve výši 105 milionů korun. Výzva je vyhlášená z Národního programu Životní prostředí a financovaná z Národního plánu obnovy.

Zdroj: MŽP. Rekordních 105 milionů jde na klimatické vzdělávání. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230428_Rekordnich-105-milionu-jde-na-klimaticke-vzdelavani

300 milionů korun na praktickou výuku studentů ve firmách | MPO podpoří praktické vzdělávání žáků a studentů ve firmách. Resort vypsal výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. Pro malé a střední podniky je připraveno 300 milionů korun, ministerstvo bude přijímat žádosti od 17. května do 29. prosince.

Zdroj: MPO. 300 milionů korun na praktickou výuku studentů ve firmách. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-prispeje-300-milionu-korun-na-praktickou-vyuku-studentu-ve-firmach---274202/

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022 | MF předložilo pro informaci Vládě ČR Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022 na schůzi dne 3. května 2023. Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.

Zdroj: MF. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/financni-kontrola/zpravy-o-vysledcich-financnich-kontrol/2022/zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-v-51152/

Veřejná konzultace k metodice ke kamerovým systémům | Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil proces veřejné konzultace k materiálu Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Případné náměty k materiálu můžete zasílat do 9. června 2023 na e-mailovou adresu metodika@uoou.cz

Zdroj: ÚOOÚ. Metodika ke kamerovým systémům - zahájena veřejná konzultace. Dostupné z: https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=56872

LETEM SVĚTEM

 

Co s říční krajinou po zrušení projektu DOL? | Spolek Arnika ukončil sérii seminářů, při kterých informoval spolu s vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Ostrava o možnostech využití říční krajiny při uvolnění územních rezerv po zrušení megalomanského projektu DOL. Pro potřeby semináře vznikla v Arnice publikace Jak dál s Říční krajinou a rovněž interaktivní vizualizace uvolněného území ve webovém rozhraní.

Zdroj: Arnika – DVS. Seminář o říční krajině pomáhá samosprávě. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6903653

Dluh obcí a jejich úspory | Ukládání a vypůjčování peněz jsou neodmyslitelnou součástí hospodaření obcí při vytváření rezerv a při hledání zdrojů na financování investic. Přečtěte si, jak se dluh a úspory obcí vyvíjely v poslední době.

Zdroj. DVS. Dluh obcí a jejich úspory. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6903717

Opuštěná hrobová zařízení a hrobky | Řada obcí, správců veřejných pohřebišť, stále řeší otázku, co s hrobovými místy, za která není placeno nájemné a která jsou mnohdy zcela zjevně dlouhodobě opuštěná. V článku se můžete dozvědět více o problematice opuštěných hrobových zařízeních a hrobkách.

Zdroj: DVS. Opuštěná hrobová zařízení a hrobky. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6903269

ČEZ představil starostům své plány na ozelenění moravskoslezské energetiky | Zástupci nejvýznamnějších firem Skupiny ČEZ představili více než stovce moravskoslezských starostů, místostarostů a městských energetiků své plány do dalších let.

Zdroj: DVS. ČEZ představil starostům své plány na ozelenění moravskoslezské energetiky i možnosti, jak mohou obce ušetřit. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6904285

Jaké změny nás letos čekají ve veřejném zadávání? | Na konci letošního března schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ta má přinést řadu změn, s nimiž naše čtenáře ve svém informativním článku seznamuje kolega Prokop Šulák.

Zdroj: SMS-služby. Sněmovna schválila komplexní novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Co nového přinese? Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/snemovna-schvalila-komplexni-novelu-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-co-noveho-prinese/ 

pozvánky

 

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“, který se uskuteční v náhradním termínu 23. května, mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 23.5.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/

Sloučení obcí a připojení obce | Komentář k ustanovení § 19 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-19-slouceni-obci-a-pripojeni-obce/

sladká TEČKA

 

Právní poradna pro školy zveřejňuje své odpovědi | Víte, že Právní poradna pro školy zveřejňuje jako součást Ředitelova infoservisu v anonymizované podobě své odpovědi? Řada z nich je zajímavá nejen pro zájemce o školství, ale také pro zřizovatele.

Zdroj: SMS-služby. Právní poradna pro školy. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/ochrana-osobnich-udaju/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju-pro-skoly/pravni-poradna-pro-skoly/


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení